Съдържание Цялата книга на една страница

32. Изцелителни събрания в Южна Африка Чуто и видяно лично от А. Каст, мисионер

През време на службите в Порт Елизабет, Бранхам имал видение, в което видял една местност. От дясно на шосето имало негърска колиба, в която се намирали 5 негърки, една от които съвсем парализирана. Той получил заповед да се моли за нея, за да оздравее. И когато на следния ден пътуваше за Ист- Лондон, позна колибата, която му беше показана, и каза да спрат колата. Всички слязоха от колата и влязоха в колибата. Те намериха всичко така, както им беше описал братът. Той се моли за парализираната и тя веднага оздравя.

Първата вечер в Йоханесбург, Бранхам извика една тежко болна от рак жена, която лежеше на легло: „Станете, Исус ви изцели.“ Тя стана веднага и беше здрава. Нейният мъж разказваше на следващия ден, колко много е страдала, и славеше Бога. Бранхам чувстваше в Духа кой има вяра. Нещо го привличаше към хората с вяра. На едно друго място се случи, че се обърна ненадейно и се вгледа в една бедна жена, която държеше в прегръдките си дете с водна глава, и й каза: „Бог видя сълзите ви и ви оказа милост. Детето ви е изцелено и главата му за кратко време ще добие нормалната си форма и големина.“

Мястото за службите беше твърде малко, та хиляди стояха вън и не можеха да видят говорителя. Но дебелите стени не можеха да спрат Божията сила, така че братът извика по високоговорителя: „Ти слепи човече, който стоиш вън, Исус те изцели.“ Една позната жена, която беше претърпяла 9 операции и страдаше непоносимо, също дойде на службите. Макар, че седеше далеч назад, Бранхам я извика, и тя моментално оздравя. Ние бяхме свидетели как стотици се изцеляваха.