Съдържание Цялата книга на една страница

30. Пътуване до Финландия и Скандинавия

Три години наред Бранхам получавал покани от Скандинавските страни да ги посети. Най-после през 1950 били осигурени средствата за пътуване. Бил нает пътнически самолет, с който пътували още 4-ма братя. На 6-ти април самолетът напуснал Америка движейки се с 500 км в час на височина 7,000 м. Разглеждали Лондон, Париж и най-после пристигнали във Финландия на 14 април. Слезли в Хелзинки, където ги посрещнали пастир Манинен, който ги бил поканил, и сестра Мей Изаксон, преводачка. Първата служба в „Месу хали“ била посетена от 7,000 души. Освен това вън чакала опашка дълга един километър, хората били наредени по 4-ма. Посетили Куопио, на север. В този град имало силна вяра и станали големи чудеса. Малката Веера Йхалайнен, сирак от войната, получила изцеление. Тя се освободила от патерици и бандажи, след като с вяра се допряла до дрехите на Бранхам. Две-три вечери болните минавали покрай подиума и братът се молил за всеки поотделно. След всяка служба оставали захвърлени като непотребни множество патерици и тояги. 7 или 8 глухонеми и слепи били изцелени. Особено забележително било изцелението на две пострадали при злополука момчета. Като се връщали от един излет, един камион блъснал две момчета и ги хвърлил настрана. Понеже трябвало да бъдат занесени бързо в най-близката болница, едното момче било качено в една движеща се пред гостите кола, а другото, Кари Холма, в тяхната, и ето го в ръцете на брат Бранхам и сестра Изаксон. По пътя Бранхам констатирал, че пулсът на нещастното дете вече не биел. Детето не дишало. Братът започнал да се моли. При приближаване на болницата видели удивени, че момчето отворило очите си. При внасянето му в болницата то започнало да плаче. След три дни то било изпратено да си отиде. Другото момче също оздравяло, макар че било вдигнато от земята като мъртво. За изцелението на двете момчета Бранхам имал видение две години по-рано. Преди нещастието ангелът му се явил и му напомнил видението.

Вечерта, когато заминавали, на гарата се събрало множество народ, който им изпял своите чудни фински песни в минорни тонове.

Голяма радост била за тях, след като се върнали от пътуването, че получили писма от пастири на финската държавна църква. Съобщавали им, че на едно масово събрание на фински пастири след сериозни разисквания под впечатлението от службите на Бранхам взели решение, че приемали истината на божественото изцеление за библейска. Бранхам им отговорил с благодарствено писмо и ги насърчил да уповават на Бога, който и в тяхната страна ще извърши мощни дела.

Когато пристигнали в Норвегия, намерили твърде голям интерес, но правителството било забранило с указ молитвените изцелителни служби. Всички пастири се събрали и решили единодушно да протестират. Между тях бил известният епископ на държавната църква Ейвинг Берграв, както и ръководители на баптистите, на Армията на Спасението, на Свободната църква, на методистите и на други църкви.

Посетили и Швеция, където имали служби в Гьотеборг, Йонкьопинг, Пребро, Орнсколдсвик и Стокхолм. Посетили пастир Леви Петрус и сина му Оливер, който им превеждал.

следваща глава 31. Позив към Африка