Съдържание Цялата книга на една страница

3. На 14 години

Като станал на 14 години Бог му говорил чрез едно нещастие, вследствие на което той трябвало да лежи 7 месеца в една болница. Все повече му ставало ясно, че Спасителят иска да го привлече към Себе Си, обаче той си оставал равнодушен, още повече, че и от родителите си не получавал никакви упътвания във вярата.

Един ден един приятел на неговия баща му предложил да пие ракия. Уилиям отказвайки му благодарил. Когато баща му казал: „Ах, ти не си мъж, а глупак,“ той взел чашата за да покаже, че не е такъв. Но в същия момент той чул същия своеобразен шум на вятър както някога от дървото, което го накарало веднага да пусне чашата. Бащата се присмял, от което му станало много мъчно. Той вдигнал чашата повторно, допрял я до устата си и пак, но сега по-силно, той чул страшното шумене. При това чувствал като ли че някой стои до него. Той пуснал чашата да падне и избягал вън.

Подобно нещо му се случило, когато една от неговите другарки по игра му поднесла цигара. Макар да заявил, че не пуши, той пак взел цигарата, за да не развали играта им, обаче познатият му шум пак се чул и така го изплашил, че той изпуснал цигарата и избягал осмиван от всички присъстващи.

Това са някои от многото подобни случаи от седемгодишната му възраст нататък. Постоянно го владеело особено чувство, че има някой наблизо и иска да му каже нещо, особено, когато бил сам.

следваща глава 4. 18-годишен