Съдържание Цялата книга на една страница

27. Изцерение на сакато момиче

Аз разказах в църквата си, че някъде в света лежи малко момиченце с изпънати нагоре ръце и крака, което ще бъде изцелено. След две седмици моят помощник Херберт Скот ми каза: „Уили, ето едно писмо за тебе.“ Аз пъхнах писмото в джоба си. Един вътрешен глас ми казваше, веднага да отворя писмото. То гласеше: „Любезни брат Бранхам, имам дъщеря на 14 години. Тя чувстваше силни болки в ръцете и краката, които са изкривени от парализа. Ние принадлежим към методистката църква. Четохме книжката ви „Исус Христос същият вчера, днес и завинаги.“ Нашият пастир не искаше и да чуе за това, но ние все пак ви писахме. Можете ли да дойдете и да се молите за моето момиче, за да извърши Бог чудо? Ваш предан: Харолд Нейл.“

Вътрешно ми беше ясно, че това беше момичето, което видях във видението. Аз реших да тръгна за там. Взех един брат със себе си, който познаваше онова място. Брат Брейс и жена му искаха да дойдат, за да преживеят изпълнението на видението. След дълго търсене намерихме мястото. Аз усещах, че ангелът Господен беше до мене. Когато напуснахме колата, забелязах гробищата и надгробните камъни както надписите и числата, които видях във видението. Сега знаех, че сме на прав път. После дойдохме до поселището на кръстопътя, малкия дюкян с няколко къщи наблизо. От дюкянчето излезе един мъж с бяла брада, работнически дрехи и корделена капа. Г-жа Брейс припадна, когато видя това. аз попитах човека за жилището на Харолд Нейл, който има саката дъщеря. Помолих го да ми покаже къщата. Погледнах в очите му и видях как сълзи се ронеха по страните му. Когато стигнахме къщата, посрещна ни майката на момичето и ни покани да влезем. Вътре точно според видението имаше желязна печка, жълти тапети с фигури, железен креват и момиче в него както и стих на стената „Бог да благослови дома ни.“ Г-жа Брейс пак припадна. Аз се приближих до леглото на болната, положих ръката си върху нея и казах: „Господи, прояви Своята сила, като изцериш момичето съобразно с видението, което ми даде.“ И момичето простря изкривената си ръка, изправи се от леглото и краката му бяха прави. И този път г-жа Брейс припадна в прегръдките на мъжа си. Момичето отиде в съседната стая и среса косата си със сакатата до сега ръка.