Съдържание Цялата книга на една страница

21. Масови изцеления

Брат Босфорт дал следното трогващо съобщение. Една вечер се обърнали към Христос около 100 души. Там станали масови изцеления. Бранхам наредил така, че първо болните на носилки и столове, после сакатите да бъдат докарани напред. Следвали онези, които можели да се движат с патерици. Другите страдащи се редяли подире. Когато някои дошли напред изцелителната сила на Исус подействала по превъзходен начин. Бранхам посочвал ту този, ту онзи болен с думите: „Исус те изцели.“ Хората от радост хвърляли своите молитвени карти във въздуха. Други хвърляли на земята патериците си. Сакати се изправяли и тичали насам-натам преизпълнени с благодарност. Един младеж скочил от стола си и викал към Бога с радост. Жената на пастира на „църквата с отворена врата“ телефонирала на другия ден, че много членове на тяхната църква били изцелени при тези служби.

следваща глава 22. Видения