Съдържание Цялата книга на една страница

20. Два чудни знака

Брат Босфорт, 75-годишен, съработник на Бранхам, говорил за Мойсей (Изход 4:1-31). На Мойсей били дадени в отговор на молитвата му два знака. Първо жезълът му се превърнал на змия. После ръката му станала прокажена. Бог му казал: „Ако не повярват чрез първото знамение, ще повярват чрез второто знамение.“ В последния стих се казва, че хората повярвали, навели глави и се поклонили. ПО същия начин Бог дал на брат Бранхам чрез пращане на ангела Си два чудни знака, за да укрепява вярата на хиляди неизцелимо болни. Първият знак бил: Брат Бранхам според заповедта на ангела трябва да улавя с лявата си ръка дясната ръка на болния. Силата на болестта в тялото на болния се предава така на лявата ръка на брата, че почвала да трепери. Треперенето на ръката му отговаряло на вида на болестта. Чрез земни и небесни светлини и течения, които Бранхам чувствал, той получавал сведения за състоянието на болния. Когато духът на болестта е вече изгонен в името на Исус, можело да се види как подутата до червено ръка на брата получавала нормалното си състояние и цвят. Ако болестта нямала зародиш, Бог му откривал болестта чрез Духа.

Вторият знак бил: Ангелът му казвал, че помазанието на Святия Дух го прави способен да познава страданията на хората и да им ги казва. Веднъж той казал на една жена, която довела дъщеря си при него: „Г-жо, твоето дете е родено глухонямо и ти си го завела веднага на доктора.“ После той й разказал буквално какво й казал докторът. Тя отговорила; „Да, точно така беше.“

Множеството слушало всичко това по високоговорителя. Обикновено Бранхам местел настрана микрофона, за да не чували присъстващите, когато казвал на пациентите си техните непростени грехове, които те трябвало да изповядат и да оставят, преди да дойде изцелението. Още с изповядването на греховете често изцелението идвало в момента, преди Бранхам да започне молитвата. Така ангелът водел брата.

Понякога на Бранхам се откривали болестите чрез видения. Често той можел да опише дори малки подробности. Ето някои примери.

Веднъж когато се молил над болни, неочаквано прекъснал, посочил нагоре към втората галерия отдясно и извикал: „Току-що видях във видение една жена със синя пола и блуза. В този момент тя е изцелена от рак.“ Една жена се изправила и извикала от радост: „аз съм тази жена.“

Едно момиче, болно от разлагане на кръвта, лежало на умиране. То било донесено на носилка в събранието. В две клиники вече били направили всичко възможно, но напразно. Босфорт слязъл от подиума и го насърчил да призове Бога. В този момент Бранхам почувствал силата на вярата, помолил се за него и казал: „В името на Исус стани от леглото си, приеми Божията сила и бъди здрава.“ Тя послушала. С високо вдигнати ръце и очи пълни със сълзи тя се движела насам-натам пред всички и благодаряла на Бога.

Друг пример. В една голяма аудитория една вечер подиумът за оркестъра бил зает от легла и болнични столове. Докато се молел ревностно за болните, Бранхам почувствал сила на вяра от към дясната си страна. Той посочил един мъж на подиума и му извикал: „Човече, изправи се, ти си изцелен преди 5 минути.“ Човекът се изправил и прославил Бога. Жена му се приближила, те се прегърнали и се разплакали от радост. Той бил донесен умиращ от рак в гърдите и след няколко дни в едно богослужение свидетелствал за изцелението си.

За Бога няма тежки случаи. Една жена от Гърция страдала от спазми в ларинкса. Понякога не можела да глътне нито капка вода, а камо ли храна. След като Бранхам се молил с нея, тя изпила чаша вода и изяла един бонбон.

След молитва за един съвсем сляп човек, братът му заповядал: „Иди на подиума и сложи пръстите си на носа на проповедника.“ Човекът отишъл направо при пастира и го дръпнал за носа, което разсмяло цялата публика.

Един познат мисионер от Китай, който се намирал в последния стадий на туберкулоза, бил докаран с болнична кола на службата. Когато Бранхам му заповядал в името на Исус да стане и да бъде здрав, той послушал и станал. Два дни по-късно той можел вече да работи.

следваща глава 21. Масови изцеления