Съдържание Цялата книга на една страница

15. Драматични случки след появата на ангела

Бог благославял Бранхам по чуден начин. За около 3 часа станали толкова много изцеления, че съобщенията биха изпълнили няколко книги. Вестта за изцеленията се разпространявала с голяма бързина. Писали вече от най-отдалечените кътове на страната. Някои видяли Бранхам във видение и дошли в града му, за да питат, има ли човек с такова име.

следваща глава 16. Едно възкресение