Съдържание Цялата книга на една страница

12. Едно ново начало

Една събота вечер брат Бранхам говорил в родния си град. Неговата църква му вярвала и го обичала. Връчили му една телеграма, която съдържала покана за молитва за една тежко болна пастирска дъщеря на име Бети Датърти. Бедното дете лежало на леглото си само кожа и кости и било прегракнало от болезнени викове. Брат Бранхам заминал. Всички присъстващи коленичили до леглото и се молили, но нямало отговор. Бранхам влязъл в отделна стая, за да бъде сам с Бога, и станало чудото. Той попитал домашните: „Вярвате ли, че съм Божий слуга?“ Когато те потвърдили това, той продължил: „Тогава правете, каквото ви кажа без каквото и да е съмнение.“ Обръщайки се към майката той казал: „Донеси ми паница с чиста вода и бяла кърпа. Твоето дете ще живее, понеже Бог изпрати ангела си, който ми поръча това.“ Бащата и дядото коленичили от двете страни на леглото, а Бранхам при краката на болната. По негово нареждане майката трябвало да мокри лицето на детето с мокра кърпа, както и ръцете и краката, докато Бранхам се молил. После той казал: „Татко, направихме така, както ми поръча във видението. В името на Исус Христос, Твоя син, казвам: ‘Това дете е изцелено.'“ Нечистият дух напуснал момичето в същия момент. Сега то е нормално здраво дете.