Съдържание Цялата книга на една страница

10. Звездата се появява

Душевната самотност, в която изпаднал Бранхам поради смъртта на съпругата му и детето му, го накарала по-енергично да търси Бога. Тогава Бог го въвел в една Баптистка църква, в която по-късно бил ръкоположен от д-р Рей Дейвис, и започнал да проповядва. При големи благословения след успешна палаткова работа бил построен Бранхам — табернакъл — много голяма църква. Така той работил няколко години, при което имал голям успех при молитва за болни. Той виждал видения и тайнствени неща, за които могат да свидетелстват различни хора. Ето какво пише за едно особено преживяване:

„Когато един ден кръщавах в река Охио голям брой новоповярвали, чух три пъти един нежен глас да ми казва: ‘Погледни нагоре.’ Когато вдигнах глава, високо над мене се появи една светла звезда. Повече от хиляда души я видяха и се учудиха. Някои припаднаха, други извикаха, а трети побягнаха. Звездата се изгуби. Това събитие беше разисквано във вестниците. Този феномен беше фотографиран. От тогава тази звезда често се е явявала. Преди известно време в този град аз водих три вечерни служби пред стотици слушатели. Първият болен, за когото се молих, беше едно малко момче с криви крака. Когато се молих за него държейки го на ръце, ме освети силна светлина. Аз си помислих, че домакинът е насочил към мене неблагоразумно лампата. Когато отворих очи, видях с ужас пред мене блестящата звезда. От страх изпуснах момчето. Когато то докосна пода, можеше за пръв път в своя живот нормално да тича насам-натам и беше изцелено. Станаха и други изцеления, чрез които същата вечер се покаяха много хора. Майката на изцеленото дете припадна от радост. Едно момиче, което свиреше на пияното, издигна ръцете си високо, заплака, извика и избяга от пияното на около 15 метра. Най-невероятното, обаче, което стотици могат да потвърдят, беше, че пияното продължи да издава до края тоновете на песента и нито един тон не бе пропуснат.“