Съдържание Цялата книга на една страница

Утеха в страдание

Бог не само лекува грешната душа, но и заплашващото да се пръсне в тежка скръб сърце. В младини аз се ожених. Бог ни подари дъщеря. И тя е спасена и е Божие дете. Пее и свири за слава на Бога. Бог отне жена ми, която много обичах, по време на обръщането ми. Сърцето ми заплашваше да се пръсне, но Бог се приближи до мен в скръбта ми. Присъствието Му ме утеши.

следваща глава Пост и молитва