Съдържание Цялата книга на една страница

I. Уилиям Бранхам – 1. Бащин дом и семейство

Уилиям е роден в една хубава априлска сутрин през 1909 година. Баща му бил горски работник. Семейството живеело при много мизерни условия. Когато се появили съседите да честитят на родителите за новороденото детенце, някаква свята тържественост изпълвала бедната къщичка. Дали още тогава не се е чувствало присъствието на ангела, който по-после така често е водил брат Бранхам? Възможно е.

Две седмици след раждането родителите занесли детето в една малка приличаща на обор баптистка църквица, за да го посветят на Бога.

Когато детето било около шестмесечно и бащата отсъствал за по-дълго време от къщи, се разразила силна снежна буря, която откъснала семейството Бранхам от околния свят. След напразни усилия да си вземе дърва отвън, отчаяната майка решила да легне с детето в леглото и да дочака смъртния час, още повече, че нямало и нищо за ядене. И сигурно щели да загинат, ако един техен далечен съсед не забелязал, че от няколко дни от колибата им не се вдига дим. С мъка той си пробил път в снега до колибата. Понеже никой не отговорил на почукването, той разбил вратата и намерил майката в безсъзнание до своето дете.

следваща глава 2. На седем години