Съдържание Цялата книга на една страница

Трето изцеление чрез вяра

Годините си течаха. Пак легнах на легло от тежка болест. Едно възпаление на гърлото ме приближи до гроба. Треската бушуваше в тялото ми. Тогава повиках приятеля си, проповедника Гейл Джексън, да дойде, и като Божий служител да се моли за мен. Когато се приближи до леглото ми, аз бях по-близо до смъртта отколкото до живота. Той положи ръце на мен и заповяда на болестния дух да ме освободи. Следващата минута аз бях вече здрав. Божието Слово е достойно за вярване както през предишните времена. Знанието на тези факти ме прави неизказано щастлив. Бог не ни е е оставил. Той е верен на обещанията Си.

следваща глава Утеха в страдание