Съдържание Цялата книга на една страница

Пост и молитва

Човек получава особено помазание със сила отгоре след продължителен пост и молитва (Матей 17:21). Когато се научих да опитвам това, Бог ми говори чрез сънища и видения. Аз започнах да разбирам Библията в съвсем нова светлина. Демоничните сили са, които често разболяват човешкото тяло. С Божията милост обаче, можем безстрашно с властта на Христос да изгоним тези демонични сили чрез пост и молитва. Онези Божии хора, които са се осланяли така на Бог и на Словото Му, са били гонени и клеветени през всички времена. За това има грижата Сатана, който мрази Божиите деца, понеже съсипват делата му.

следваща глава Едно видение