Съдържание Цялата книга на една страница

Няколко примера

Когато провеждах изцелителни събрания в една голяма шатрова църква аз се молех след обяд към 14 часа в стаята си за вечерната служба. Ненадейно Бог ми показа лицето на една съвсем непозната за мен жена, която имаше дреха със сини и бели точки. Аз видях болестта на тази жена — една подутина на десния бъбрек. Вечерта на службата видях от подиума в дясно от мене долу между слушателите тази жена със същата дреха. Аз я извиках и й разказах за видението, през време на което видях причината за страданието й — рак. Сълзи бликнаха от очите й. Днес лекарят й съобщил това тежко заболяване. Поканих жената да вдигне ръцете си високо и да слави Бога, който е дал такава мощ в Христовата кръв, което тя стори и оздравя моментално.

През време на служението ми на друго място един след обяд аз се молех в стаята си, за да измоля от Бога водителство и помощ за вечерната служба. Очаквахме за това събрание голям приток от хора. На разстояние от 100 мили се обадиха хора, за да се молим за тях. Видях във видение един мъж на около 45 години, чиято половина на лицето беше съвсем разядена от рак. Вечерта този човек стоеше като пръв в дългата редица от болни, дошли напред за молитва. Аз му разказах за видението си и че имам уверението от Бога, че ще му се помогне. Човекът разправи, че по същото време се е молил и Бог му заповядал да дойде на това събрание, където ще получи изцеление. Бог ми беше показал, че за по-малко от две седмици лицето на човека ще оздравее напълно. След няколко дни, като бях другаде, получих писмо от този човек, който ми съобщи, че 8 дни след моята молитва за него туморът на лицето му паднал. На следващата сутрин той отишъл при доктора, който искал да облъчва лицето му. Докторът не можал да намери дори белег на лицето му. Повикал двама свои колеги и им разказал за случая, но и те не могли да намерят следа от болестта.

В Скрантен при мене дойде един мъж, чието страдание Бог ми показа веднага. Той имаше тумор в гърлото си дълъг 15 см. Болният, комуто разправих това, заяви, че чул същата диагноза от лекаря и че нямало никаква надежда за изцеление. Болният беше познат на мнозина. През време на следващата молитва се чувстваше Божията близост и сила. Въздухът наоколо като че ли беше изпълнен с Божествена мощ. Рядко бях слушал такива благодарствени радостни викове из редовете на събраните както тогава. Два дни по-късно човекът повърна рака с много нишки като коренчета. Той беше дълъг 15 см., както Бог ми беше показал.

Случва се Бог да ми открива страданията на човек, който не знае за тях. Брат Ной и аз провеждахме събрания в една аудитория. У една от присъстващите жени забелязахме ясно, че носи със себе си 4 килограмов тумор. Аз й казах това и й обърнах вниманието, че Бог иска да я изцели, ако вярва. Тя се върна в родното си място и няколко дни по-късно оздравя.

Подобен случай имах с една жена, която отначало не искаше да вярва, че има тумор в тялото си. След молитва тя се върна в къщи и се претеглила. Теглото й било точно толкова килограма по-леко, колкото килограма й казах, че тежи туморът й.

Аз вярвам, че днес между нас стават много чудеса, за да се събудят хората от духовния сън. Бог праща съживителна вълна по цялата земя. Исус Христос призовава Своята църква от всички църкви и общества, понеже идването Му е много близо. Той иска да употреби мнозина в Своето служение. Той подарява Своите дарби на онези, които се смиряват пред Него и Му отдават послушанието, което заслужава.

В живота ми имаше период от време, когато проповядвах Божието слово, но не бях в състояние да довеждам слушателите си до покаяние. Аз се молех и за болни, но само малцина оздравяваха. Чувствах, че ми липсваше нещо. Трябваше първо сам да се приближа до Бога. Бог трябваше да събуди нещо в мен. Аз се молех. Тогава Бог ми показа, че името Му ще трябва да бъде прославено чрез мене, ако остана смирен. Ще ме употребява пред хиляди. Но аз ще трябва да се смалявам, за да стане Той велик в мене. На Него да бъде слава за всичко, което стана. Него ще славя и величая за Неговата милост. От тогава прекарвам много часове през деня в молитва, за да ми даде Бог от Своята богата съкровищница това, което ми е нужно за Неговото служение. Христос изпълни Своите обещания. От 11 години свидетелствам, че Божията мощ и власт действат чрез мене.