Съдържание Цялата книга на една страница

Кръщението ми в Святия Дух

Три месеца след обръщането ми бях кръстен в Святия Дух. Тогава Христос стана много по-реален за мен. Аз Го познах в много по-голяма красота. Той ми стана извор на всичко добро. Помазанието, което получих тогава, никога не ме напусна. В мен се появи силното желание да проповядвам на другите евангелието. Аз знаех вече, че баща ми ме е посветил в служба на Бога. Ревнувах да помогна на хората обвързани с греховни навици.

От 9 години вече служа на Бога. Чрез мене Бог изцелява болни, когато според Неговите обещания с вяра в Неговата мощ положа ръце на тях. Той освободи мъже и жени от пиянство, тютюнопушене и от други пороци, когато поглеждаха с вяра към Него.

В болниците и лудниците посещавах страдащите Божии деца. Аз знаех, че „знамения и чудеса ще следват онези, които вярват.“Чрез страданията и смъртта на Спасителя сме спасени не само от греховете, но и болестите трябва да изчезнат. Църковната история ни учи, че цели 5 столетия дадената от Бога дарба на изцеления не е била оттеглена. Аз се питах, защо днес има толкова много болни между вярващите. Ужасяващо е да се констатира, че толкова много тълкуватели на Библията твърдят, че времената на знаменията и чудесата са минали и че със смъртта на апостолите не стават вече изцеления чрез полагане на ръце. Тежко ми стана на сърцето, че тъкмо сега, когато има толкова много болни, тази дарба не се проявява. Най-после познах, че обещанията на Библията са същите както преди 2000 години. Марк 14:24 гласи: „Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.“ В този стих е включено и изцелението чрез вяра. Не е никак чудно, че не стават знамения и чудеса, щом като в Христовата църква царува толкова много неверие. От богословските училища и университети излизат толкова много скептици и атеисти, които, разбира се, не могат да поучават нищо за Божията сила. Проповедници не искат да чуят за изцеление чрез молитва и вяра. Веднъж чух един пастир да казва: „Съжалявам, че трябва да страдате така, но не мога да ви помогна. Христос наистина умря за греховете ви, но не и за изцеление на тялото ви.“ Не е ли това презиране на Божията любов, на Словото и на Божиите обещания? Бог обеща изцеление на душата и на тялото. Нека да благодарим за всичко на Бога!