Съдържание Цялата книга на една страница

Едно видение

През време на пост Бог ми отговори чрез едно видение. Той ми показа състоянието на земята, моралното падение на човечеството преди грабването. В това видение аз бях заведен на една висока планина, от която можех да наблюдавам живота на хората. Те търсеха материални неща, греховни наслади и други, и нямаха никакво желание за Бога. Имаше известен копнеж към Божието Слово, и все пак църквите бяха празни, или пък на столовете седяха хора, със същото удоволствие посещаваха и светските увеселителни заведения. Никой не мислеше да стане подобен на Христовия образ.

Ненадейно чух отвратителен смях и забелязах Сатана, който се радваше, че така добре държи човечеството в ръката си.

После видях препълнените болници и лудници. И ето през мене премина Божията сила. Под нейното действие аз започнах да проповядвам евангелието. Бог снабди езика ми със силата на пламенен меч. Никога по-рано не можех да говоря така. Започнах да изгонвам бесовете. С полагане на ръцете ми върху болните, бесовете ги освобождаваха. Каза ми се да полагам ръце и на вярващи и силата на Святия Дух ги изпълваше. Те започваха да славят Бога на чужди езици. Появиха се съживления по всички земни страни. Църквите на Христос се съживиха.. Това стана за кратко време.

Високо на небето съзрях лика на Исус. Той се приближи, протегна ръката Си към мен и ме вдигна от земята. Аз се стреснах. Видението се изгуби.

От тогава чувствам силно Божието присъствие, особено когато проповядвам. Хиляди повярваха, върху хиляди положих ръце и те оздравяха и се изпълниха със Святия Дух.

Много доктори свидетелстваха за моменталното изцеление на свои пациенти в богослуженията: слепи проглеждаха, глухи прочуваха, болни от рак, туберкулоза и други оздравяваха. Легла и патерици биваха изнасяни. Въпреки различните противодействия демоните трябваше да бягат.

Времето на голямото съживление настава. Който повярва в Словото на Бога, ще оздравее духом и телом чрез силата на Святия Дух.