Съдържание Цялата книга на една страница

Втори път на прага на смъртта

След като проповядвах евангелието 7 години и се молих за болни, аз се разболях. Тежка пневмония 10 дни ме доведе до прага на смъртта. Високата температура ми отне съзнанието. В малкото секунди, когато можех още да мисля, ми беше ясно, че умирах. Въпреки това аз вярвах във възможността за изцеление и повиках стареите в църквата ми да ме помажат според Яков 5:14. Веднага настъпи подобрение. Треската изчезна и аз можах да стана. И последната след а от болестта изчезна. Същата вечер можах да посетя богослужението.

От този ден нататък аз се стараех да се приближа повече до Бога и да Му бъда изцяло на разположение, за да получа сила в Неговото име да помагам на болните.