Уилиям Бранхам

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

Съдържание

Това, което става по света
I. Уилиям Бранхам - 1. Бащин дом и семейство
2. На седем години
33. Бранхам в Блюмфонтейн, Южна Африка (писмо от Август и Труди Каст до петдесятната комисия в Швейцария)3. На 14 години
4. 18-годишен
5. Астроложката
6. Становището ми към астрологията
7. На 19 години
8. Покаяние и призвание
9. Борба и победа
10. Звездата се появява
11. Появяването на ангела
12. Едно ново начало
13. Свидетелство на пастир Датърти
14. Първа евангелизация
15. Драматични случки след появата на ангела
16. Едно възкресение
17. Сляпо момиче проглежда
18. Забележителни събития
19. Изцеление на един беснуем
20. Два чудни знака
21. Масови изцеления
22. Видения
23. Първото видение
24. Второ видение: Против спиритизма
25. Трето видение: Единство на църквите
26. Четвърто видение: Изцеление на умиращо момче
27. Изцерение на сакато момиче
28. Пето видение: Чудото в Милтаун
29. Шесто видение: Личното изцеление на Бранхам
30. Пътуване до Финландия и Скандинавия
31. Позив към Африка
32. Изцелителни събрания в Южна Африка Чуто и видяно лично от А. Каст, мисионер

34. Посещението на Бранхам в Южна Африка (Лични впечатления на мисионерката Труди Каст)
35. Учението на Бранхам
36. Писма за Бранхам
37. Изцеление на събрания на Бранхам писмо от Л. Й. Джоунс от 1954
38. Чудеса и знамения от А. Сторост 1954
39. Единство на вярата — разговор
II. Професор Стоуел
III. Бранхам и Стоуел
IV. Действието на духовните дарби в моя живот от Алтон Хейс
Няколко примера
V. Изцеление чрез Харвей Алистер
Изцеления в две колонии за прокажени
VI. Три пъти избавен от смъртта (автобиография от О. Л. Джегърс)
Успехът ми в музиката
Кръщението ми в Святия Дух
Втори път на прага на смъртта
Трето изцеление чрез вяра
Утеха в страдание
Пост и молитва
Едно видение
VII. Равин-християнин в Израел
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА