Съдържание Цялата книга на една страница

22. Разпознаване характера на врага

Господ събира хората Си, издига армия, обучава ги и ги подготвя да превземат своите градове.

Ударете сърцето на вашия враг

В духовния свят името на дадено същество винаги отговаря на неговия характер. Вие ще забележите, че има много имена, които са дадени на Господ в Писанията. И всяко разкрито име е всъщност по-дълбоко откровение за Неговия характер (Битие 22:14; Изход 3:14). По същия начин имената на Божиите ангели разкриват техния характер. Този принцип на съвместимост между имената и характера на духовните същества се отнася и до разпознаването на действията и целите на демоничните духове. За да победим началниците на тъмнината, ние трябва да знаем техния характер – какво да очакваме, какви са техните тактики и как те ги използват срещу нашата слабост.

В Библията терминът „нечист дух” е общо понятие, използвано, за да отдели ангелските духове и злите духове. Но ако искате да извършите освобождение, вие се нуждаете от знание за специфичния характер на нечистите духове – дали нечистият дух е дух на страх или сексуална страст и т. н. Вие не се нуждаете да задавате повече въпроси, когато веднъж разберете неговия характер. Спомнете си, че името на нечистия дух, който живееше в обладания човек, беше „легион”. Защо? Защото „сме мнозина” (Марк 5:6-9). Узнаването на името улесни Исус да разпознае характера му и спомогна за освобождението. Когато Йоан разкри падналия ангела (Откровение 9:11), като „царя на демоните” в бездънния ров, той разкри неговото име на еврейски като „аббадон”, а на гръцки като „аполион”. На английски тези имена съответно означават „разрушение” и „разрушител”. Още веднъж – името и характерът си съответстват.

Щом като разберете неговия характер, няма да имате нужда да знаете името му. Когато сте във война срещу „аббадон”, вие можете да идентифицирате духа с името „разрушение” или „разрушител” и с готовност да използвате еврейското име „аббадон”. Или вие можете да воювате срещу него, ако Бог ви води, като просто го наречете „дух на разрушение”.

Как побеждаваме врага ли? Победата започва с името на Исус на нашите устни, но завършва с характера на Исус в нашите сърца.

Следвайте Агнето

В тази книга се докоснахме до някои врагове на Бог. Много е важно да не се атакуват „през глава” началствата и властите, без да имаме стратегии и хора, които да се молят за защита над тези, които воюват. В Писанията имаме точна картина на правилния баланс на духовната война: „Воините, които са на Небето… следват Него” (Откровение 19:11-16). В никоя друга област от живота мисълта „Малкото знание е много опасно нещо” не е по-вярно, отколкото в духовната война. Армиите, които са на Небето следват кого? Исус! Затова нека да бъдем нащрек и много внимателни, за да бъдем последователи на Господа. От собствен опит ви казвам, че е жизнено важно хората от вашата църква да бъдат обучени в духовната война, преди да предприемат широко мащабна обсада на врага. Вашите атаки срещу крепостите на ада ще бъдат в областите, в които имате знание. Сатана от друга страна ще контраатакува в областите, в които сте невежи.

Много е важно да разберем разликата между това, да бъдем научени и да бъдем обучени. Четенето на тази книга е поучение, но да бъдете лично ръководени от Исус Христос е обучение. Давид написа: „Учи ръцете ми да воюват така, че мишците ми да запъват меден лък” (Псалм 18:34). Тази книга е предназначена да ви информира за нуждата ви от обучение и да ви даде съответното виждане и ръководство. Това, което ще усетите в практическата война и в дейното покорство на Господа на истинското бойно поле, дълбоко ще надхвърли онова, което може да ви даде която и да е книга. Вашата увереност трябва да бъде твърда в Господа, а не в тази книга.

Господ издига Своята армия

Господ събира все повече църкви по целия свят за война. Сега много църкви търсят от Бог водителство за стратегии и мъдрост за техните области на служения.

Ако вие сте църковен лидер, който се интересува от обединяването с други църкви в областта ви, моля, свържете се с нас. Ние ще прибавим името ви към тези, които се молят във вашата област. Заедно ще уповаваме на Бог да помаже мъже и жени, които, събрани в Духа на Исус Христос, ще гонят „десетки хиляди в битката” (Левит 36:7-8).

Последно слово

Като приемаме Божия вечен план, според който да станем съобразни с образа на Христос, нека да помним, че няма оръжие, скроено против нас, което да успее, и всеки език, който ни обвинява в съд, ние ще осъдим (Исая 54:17). Като подчиняваме всяка мисъл на Христос, знайте със сигурност, че тези, които са били преди нас, дори сега са готови да накажат всяко непослушание, докато стане пълно нашето послушание (ІІ Коринтяни 10:1; Юда 1:14-16; Марк 4:29).

Бъдете сигурни, че нашите оръжия са мощни, когато се молим в силата на Христос (Ефесяни 6:19). Бъдете уверени и дързостни, защото нашите молитви като стрели се забиват в сърцето на враговете на Царя (Псалм 45:5). Самият Исус е тръгнал пред нас. Страхът от Него обърква вражеския лагер. На тези от вас, които са с характера на Гедеон, Господ казва: „Не отстъпвайте от вашето призвание, въпреки че смятате себе си за слаби, глупави или малки. Защото Аз избирам вас, за да посрамя мъдрите” (І Коринтяни 1:27-28). Радвайте се и преизобилствайте в радост, защото лично Аз Съм се заел да извърша битката чрез откровение за Моята пълнота във вашия живот!

следваща глава Кратък речник