Съдържание Цялата книга на една страница

17. Разпознаване духа на Езавел

Сега ще се изправим срещу крепост с огромни размери. Това е начин на мислене, разпространен в повечето църкви. Ние ще изявим, разобличим и след това разрушим и скритите места на Езавел.

Какво е духът на Езавел

Но намирам против теб това, че търпиш жената Езавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено” (Откровение 2:20). Вие може да не сте доволни от това, че използвам този цитат и го отправям към американските църкви. Може да оспорите, че не познавате нито един пастир, който търпи някой открито да кара хората му да блудстват. Аз разбирам тревогата ви. Съгласен съм, че вие вероятно не познавате никой, който безсрамно да проповядва, че сексуалните страсти и прелюбодейството не са грехове. Когато говорим за Езавел, ние откриваме източника на обземащата похотливост в нашето общество, необузданите действия на врачките и омразата към мъжката власт. За да разберем духа на Езавел, трябва да разберем развитието на тази личност в Библията. Първото споменаване на Езавел се вижда в бунтарската и властна жена на цар Ахав. Всъщност точно този дух, който действаше чрез царица Езавел, накара милиони евреи, с изключение на седем хиляди верни души, да се поклонят на Ваал: „Оставиха завета, разрушиха олтарите и убиха пророците” (ІІІ Царе 19:14:18). Помислете само! Същият този дух беше напълно отговорен за деградирането на цялата нация Израел и този началник сега е дошъл с пълна сила срещу нашата нация.

Езавел е безкомпромисно независима и до болка амбициозна за превъзходство и контрол. Струва си да кажем, че името „Езавел” буквално преведено означава „без съвместно жителство”. Това просто означава, че тя отказва да живее заедно или да съжителства съвместно с някой. Езавел няма да живее с някой, освен ако не може да контролира взаимоотношенията. Когато тя изглежда подчинена или послушна, това е само, за да спечели някакво стратегическо предимство. В сърцето си тя не се покорява на никого. Имайте предвид, че духът, който създаде царица Езавел, съществуваше, преди тя да бъде родена. И въпреки че се обръщаме към Езавел с „тя”, духът е без пол. Обаче важно е да отбележим, че докато мъжете в ръководни позиции са главните мишени за повечето началства и власти, „Езавел” е привлечена от уникалната женска психика и нейната изтънчена способност да манипулира без физическа сила. Езавел търси за мишени жени, които са огорчени от мъжете, както заради пренебрегване, така и заради злоупотреба с властта.

Този дух действа чрез жени, които поради несигурност, ревност или суета, желаят да контролират и доминират над другите. Езавел е там в жената, която публично унижава своя съпруг с езика си и която чрез това му вдъхва страх от унижение. И въпреки че тя използва всички средства на сексуална перверзия, познати в ада, не в блудството е проблемът. Контролът е това, което тя търси, като използва силата на сексуалните страсти с цел да притежава мъжете. За жена под влияние на Езавел „превземането” на един мъж може да мине без физически контакт, ако един неин съблазнително-сладострастен поглед е достатъчен, за да го улови.

Битката се е разширила

От ерата на ранните апостоли и особено от зората на електронния век мащабът на битката широко се е увеличил. Трудно е за нас да разпознаем в нашето поколение всичките области на духовното воюване, което удря църквата и света като цяло. Може би ще си помислим, че духовната война вероятно е намаляла, след като броят на демоните не се е променил от първи век, докато човечеството е нараснало от около 300 милиона на около 5 милиарда души днес. Но чрез влиянието на дявола върху душите в нашия свят е нараснало масовата комуникация, медиите и литературата. Йоан писа за този период от време в Откровение: „И змеят изпусна след жената (Църквата) от устата си вода като река, за да направи да я завлече реката” (Откровение 12:15).

Водата в този контекст символизира думи. В нашия свят съществуват потоци от думи и визуални образи, идващи от устата на сатана. Нашето общество, чрез техническия напредък е направило греховете за умовете и сърцата ни по-достъпни. Много повече сега, от когато и да било преди, плътският ум в своята отвореност към този сатанински поток от мърсотия и бунт, се изгражда като мощна крепост за дявола. В нашия изпълнен с информация свят и с огромната си развлекателна индустрия даже и най-малките демони могат да упражняват огромно влияние, използвайки писателите и продуцентите на филми и телевизии. Всъщност сатана винаги е бил „князът на въздушната власт” (Ефесяни 2:2). Трябва да осъзнаем, че въздушното владение не е просто вятърът. Виждаме, че в нашия свят тази сила по уникален начин включва и електромагнитните вълни, които носят радио и телевизионните сигнали. Именно заради това трябва с точност да разпознаем къде са сатанинските пътища вътре в нас и в нашия живот и да ги отсечем. Не можем да се покланяме на Бога в неделя сутрин и после да толерираме Езавел в някакво безнравствено развлечение в неделя вечер. Всъщност, имайки предвид точно това по отношение на воюването срещу Езавел, Вечното Слово се определи като „Този, който издирва умовете и сърцата” (Откровение 2:23). Защото именно в най-вътрешната ни стаичка, където душата ни живее своя живот, започва търпимостта към Езавел. Точно тук тази търпимост в нас трябва да престане.

Освободете пленниците!

Духът на Езавел безпрепятствено се шири в развлекателната индустрия. Той се изявява в света на модата, има научни титли във философските факултети на нашите училища и колежи. Можеш ли да отидеш някъде в обществото ни, където влиянието на този дух не се усеща? Тя е разрушител както на политиците, така и на проповедниците. Тя е жестокият претекст на абортите. Езавел е тази, която създава недоволство между съпрузите. Този дух е бил установен в църквата в Тиатир, когато Святият Дух го изобличи преди близо 1900 години (Откровение 2:19-29). На него все още едно от любимите му места е в църквата. Има достойни мъже, които обичат Бога и искат да Му служат, но тайно в своите сърца те са пленници на Езавел. Дори сега те са дълбоко засрамени от робството на порнографията и почти не могат да контролират своите желания към жените. Накарайте ги да се молят и техните духове се покриват с вината и срама. Молитвите им са като скимтенето на евнусите на Езавел. Има добри жени, които идват в църквата, да търсят Бога, но този дух ги кара да си фантазират за мъжете, които са в събранието, втълпяват им, че техните съпрузи не са толкова духовни, както чуждите съпрузи. Скоро тези жени развиват проблем, който „само пастирът може да разбере”. Мили дами, „по-възрастните” жени или жените-старейшини, непорочните жени в църквата са тези, с които вие трябва да се консултирате първо, а не с пастира или с мъжете-старейшини (Тит 2:3-5)! Ако вие трябва да се съветвате с лидер в църквата, не бъдете обидени, когато той помоли жена си, друг старейшина или праведна жена да го придружи.

Всеки един, който е споходен от този дух, има нужда първо да се покае дълбоко за своите мисли на симпатия към „него” и след това да воювате срещу него. Не губете дни и седмици под осъждение. Отделете себе си от Езавелското мислене, което е било засадено във вас в младостта ви, грабнете меча на Духа и воювайте срещу началника Езавел. Молете се за светиите във вашата църква. Молете се за християните във вашето събрание. Ако воювате срещу Езавел, когато сте изкушавани, в крайна сметка вие ще станете опасни! Този дух ще спре да ви атакува, след като е разбрал, че вашите ефективни контраатаки освобождават хора.

Потенциални мишени

След като посочихме жени, върху които този дух има най-голяма вероятност да влияе, нека да видим, че демонът може също така да действа и чрез мъже. Всъщност Езавел търси високо изявените, способни и професионални музиканти особено, когато такъв мъж има както амбицията, така и възможността да стане лидер на хвалението. Този дух ще се опита също да се промъкне в живота на самия пастир. В такъв случай той ще стане много властен и неотстъпчив в своето управление на църквата. Той неминуемо ще бъде изолиран от общението с другите пастири и няма да има никакви отговорности пред тях. Той ще се окаже омотан и въвлечен във флиртуване и чувствени взаимоотношения, специални връзки с една или повече жени от църквата.

След известно време той вероятно ще извърши и прелюбодейство. И все пак този дух предпочита използването на женската природа. И тъй като определени женски служения са по-предпочитани от другите, то следва, че те биха били мишени за духа Езавел. Църковните лидери трябва да внимават. Този дух ще се опита да маневрира и да влезе в лидерски позиции.

Помнете, Исус каза за Езавел: „тя нарича себе си пророчица” (Откровение 2:20). Една жена може наистина да действа пророчески. Тя може да бъде помазана от Бога, за да служи в установения авторитет като пророк. Но когато тя настоява за почит, манипулира или напълно не се съобразява с мъжкото управление в църквата, и „нарича себе си пророчица”, бъдете нащрек!

Молитвени лидери, секретари в църквата, лидери на хвалението, пастири и техните съпруги – вие всички сте специална цел на този дух. Всички вие, които служите на тези места трябва да бъдете подготвени и предупредени за духовната война, която може да дойде срещу вас. Всеки от вас трябва да бъде част от „воюваща група”, която е подготвена да воюва срещу Езавел.

Това, което Езавел мрази

Най-върлите врагове на Езавел са пророците. Най-големият й страх е, че хората ще се покаят. Езавел мрази покаянието!Въпреки че този дух ще се вмъква в църквата, маскирайки своите желания да контролира с християнски доктрини, той ще се крие от истинското покаяние.

Езавел мрази смирението! Исус поучаваше, че най-великите в Царството ще се измерват с детската чистота на сърцето, а не по това какви изглеждат на другите. Истинското служение иска и желае да се покори и да има общение с другите служения. Това е типично за тези, които се чувстват като слуги в своя ум. Затова трябва да научим, че духовността се измерва в смирение, а не в сила. Езавел мрази молитвата! Ходатайствената молитва премахва пръстите й от сърцата и душите на хората. Тя прави хората свободни в Духа. Когато се молите, това я връзва! Когато се молите срещу безнравствеността, това я осакатява! Когато се молите за покорно сърце, това е като скачането на коня на Ииуй върху тялото й! Езавел мрази пророците, защото те говорят против нея. Пророците са нейните най-големи врагове. Когато воюва, тя иска да настрои хората срещу посланието на пророческите църкви. Обаче много повече тя мрази Словото, което те говорят. Нейният истински враг е изговореното Слово на Бога! Най-голямата омраза на Езавел е срещу Самия Бог. Тя мрази благодатта, която Бог излива върху служителите Си даже и след като грешат. Тя мрази факта, че Бог ще използва слабите и немощните, за да я събори. Тя мрази святостта и чистотата на сърцето, които идват от Бога и обграждат тези, които Му служат.

Нека се молим: Татко, ние се покоряваме на Теб и на Твоя стандарт за праведност. Ние молим за чистота, смирение и святост на сърцето. Прости ни за търпимостта към духа на Езавел, както в нашия ум, така и в нашите дела. Татко, защото се покоряваме на Теб, имаме Твоята власт да се съпротивим на дявола. Ние връзваме в името на Исус властта на Езавел. Събаряме крепостите на нейното мислене върху нашето събрание и нашата държава!

Заставаме срещу крепостите, които този демон е изградил в духовната област и освобождаваме Святия Дух да разграби къщата на Езавел и да раздаде имуществото й. Ние също така изричаме вярност в очите и сърцата на съпругите и съпрузите. Освобождаваме чистота на сърцето и благодат за всеки член от Тялото Христово, женен или неженен. Ние покриваме Твоите хора с кръвта на Исус! Освобождаваме радостта на смирения и кротък дух и събаряме крепостите на егоистични амбиции и гордост. В името на Исус. Амин.