Съдържание Цялата книга на една страница

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ние искаме да насърчим читателите да се запознаят с краткия речник в края на книгата, тъй като се стремим да осъвременяваме нашия текст. Но ако вие виждате нещата по начин, различен от тук представения, ще ви бъдем благодарни, ако ни уведомите. И според Божието водителство, ние ще направим необходимите поправки в някое от следващите издания.

Много добре осъзнаваме, че навлизаме в една недокосвана област. Има още много мъдрост и знание, които трябва да се разкрият в тази посока. Затова, ще ви предложим настоящите знания с ясното разбиране за тяхната непълнота. В същото време тази книга ще служи като наръчник на сериозните молитвени воини и лидери, които се подготвят за идващите дни. Уверени сме, че Сам Господ ни води със сърцето Си в представянето на тази информация на вас. В Него всички неща са в пълнота и облягайки се на Него, всяко нещо става полезно.

следваща глава ВЪВЕДЕНИЕ