Признания

Сред тези, които са повлияли мисленето ми са легендарни фигури на литературата като Джон Милтън, Джон Дон, Кристофър Марлоу, Дезидериус Еразъм, Данте Алигиери, Лев Толстой и Томас Хобс. Също така съм вдъхновен от прозренията на К.С. Луис, Уочмън Ний и моя приятел и съработник в Царството, Тамо Найду. Имал съм доста дискусии през нощта с Дъглас Алън, Майкъл Барът и Корбът Гаулдон, включени в специални изложения на тази книга. За тях и за още много други, които са допринесли с мисли и прозрения, аз съм дълбоко благодарен. Главното ми признание, обаче, е за Святия Дух, Духът на Истината, който, под ръководството на Господ Исус Христос, е дръпнал завесата и е разкрил мистерии, които са били скрити в гънките на Писанието, чакащи за време и поколение, за които са били предназначени да бъдат дадени като хляб от небето за това пътуване.

следваща глава Предисловие