Хладнокръвен дух

През всичките години, в които познавах Смит Уигълзуърт, той си беше все същият. За него настроенията бяха неща от миналото, принадлежащи на „стария Смит”. Той беше научил тайната, която и апостол Йоан трябваше да прозре, когато беше на остров Патмос, откъснат от приятелските общения, които толкова много ценеше. Тази тайна се намира в Откровение 1:10 Йоан пише: „В Господния ден бях в Духа”. Той беше в такова състояние, когато успя да види във видение възкресения прославен Господ Исус. След това видение Йоан осъзна колко незначителни са земните обстоятелства пред Божията промисъл. Веднъж научил тази истина, човек никога вече няма да се тревожи от каквото и да е обстоятелство. Вярвам, че Уигълзуърт беше научил тайната да гледа на земните обстоятелства от небесна перспектива. Независимо дали си имаше работа със смърт, демонично обладаване или каквото и да е, Уигълзуърт посрещаше всяка ситуация с хладнокръвие, присъщо само на онези, които познават добре Бог и живеят в областите на Святия Дух. Уигълзуърт живееше победоносно, защото живееше в Духа. Някой много точно бе казал за Уигълзуърт, че той е научил тайната да отдава на Бог дължимото чрез поклонение и да дава на хората нужното чрез служение. Това описание добре характеризира духа на човека Смит Уигълзуърт.

следваща глава Дух на разпознаване