Съдържание Цялата книга на една страница

1 – Запознаване с истинския Исус

Марк 1:1-45

Ние имаме дъщеря на име Деби и син, който се казва Кевин. (Другият ни син – Санди, почина на двадесет и една години.) Техните колеги и приятели могат да ви кажат по нещо за тях. Но аз мога да ви кажа що за хора са те всъщност! Аз ги познавам добре.

Повечето хора са си изградили една едностранна представа за Исус – добър човек, велик учител, въплъщение на „силата“, или може би дори божествена личност. Марко – един от първите последователи на Исус, написа тази книга, за да ни каже какъв наистина е Исус. Той и Петър, от когото той почерпи своята информация, познаваха добре Исус.

Встъпителните му думи ни казват направо, че неговата история е евангелието – буквално, „благовестието“ – за „Исуса  Христа Божий Син“. Първата глава ни казва как Исус бе охарактеризиран и представен на хората по неговото време.

1. Защо според вас хората все още спорят относно същността на Исус?

2. Прочетете Марк 1:1-45. Същността на Исус бе потвърдена от трима свидетели: Исая (ст. 2-3), Йоан Кръстител (ст. 4-8) и глас от небесата (ст. 10-11). Какво ни казва всеки от тях за Него?

3. Йоан кръщаваше хора, които изповядваха своите грехове. Ако Исус беше Божия Син, защо според вас Той бе кръстен (ст. 9-11), а след това изкушаван (ст. 12-13)?

Какво говори това за факта, че Той стана един от нас?

4. Първото нещо което Исус направи, беше да прогласи, че „Божието царство наближи“ (ст. 14-15). Защо това беше блага вест?

Обяснете със собствени думи как ние трябва да откликнем (ст. 15).

5. Първи последователи на Исус станаха някои рибари, които едва ли бяха много религиозни (ст. 16-20). Как мислите, защо те тръгват след Него без да бъдат убеждавани и да задават въпроси?

От колко знание се нуждае човек, за да стане последовател на Исус?

6. Динамично действащата власт на Исус се проявяваше когато Той помагаше на хората (вж. ст. 21-34). Кои думи или постъпки говорят за Неговата власт?

7. Какво разкрива Марк 1:35 за източника на Исусовата власт?

Какво можем да научим от Неговия пример тук?

8. Когато всички Го търсят, Исус напуска (ст. 36-39). Защо тогава Той спира и докосва прокажения човек (ст. 40-45)?

9. Очевидно Марк иска да ни каже кой е Исус. Исус обаче изглежда странно сдържан относно своя произход (ст. 34, 43-44). (По-късно Той става значително по-общителен.) Защо е толкова сдържан сега?

10. Как ще обобщите начина, по който Исус е описан в тази глава?

Кое ви впечатли или озадачи най-много? Обяснете.

следваща глава 2 - Изненадващият Исус