Среща с Исус

Може да подарите тази книга на себе си
или приятел - поръчайте от тук »
Също така при нас може да поръчате и Библии и книги на издателство "Нов Човек".
НАПРЕД КЪМ КНИГАТА

13 урока за индивидуално и групово изучаване

_____

Лейтън Форд

 

Животосъграждащи библейски изучавания

    1988 InterVarsity Christian Fellowship of the United States of America First Published in the United States by InterVarsity Press, 1988     All rights reserved. Първоначално издателство/ Оriginal publisher: InterVarsity Press, PO Box 1400, Downers Grove, Illinois 60515. Всички права са запазени. Никаква част от това издание не може да се възпроизвежда, сьхранява или разпространява под каквато и да е форма или с каквито и да било средства - електронни, механически, фотокопирни, записни или други, без извънредното разрешение на InterVarsity Press.   ISBN   Английско заглавие/ Original title: "Meeting Jesus"   Всички цитати от Писанието, освен ако не е изрично упоменато, са заимствани от българския протестантски превод на Библията.   Издател за България: Български Християнски Студентски Съюз (БХСС).   Българският Християнски Студентски Съюз е надденоминационно движение, което работи за разпространение на християнството и изграждане на посветени ученици на Христос в академичната общност. Той е част от Международното движение на евангелските студенти (IFES). За повече информация се обръщайте към: БХСС, София 1606, бул. Хр. Ботев 13, ет. 4, ап. 8, тел. 02/9531092, email: office@bhss-org.com

Съдържание

Въведение към среща с Исус
1 - Запознаване с истинския Исус
2 - Изненадващият Исус
3 - Исус - разказвачът на притчи
4 - Исус - Господарят на страха
5 - Исус и Неговият кръст
6 - Исус - източникът на сила
7 - Исус и богатият човек
8 - Исус - водачът, който стана слуга
9 - Исус - озадачаващият Цар
10 - Пророкът Исус
11 - Жертвата Исус
12 - Исус - умиращият Цар
13 - Исус - възкръсналият Господ
Бележки към въпросите: Изучаване 1. Запознаване с истинския Исус. Марк 1:1-45.
Изучаване 2. Изненадващият Исус. Лука 5:17-39.
Изучаване 3. Исус - разказвачът на притчи. Марк 4:1-34.
Изучаване 4. Исус - господарят на страха. Лука 8:22-56.
Изучаване 5. Исус и Неговият кръст. Марк 8:22-38.
Изучаване 6. Исус - източникът на сила . Марк 9:1-32.
Изучаване 7. Исус и богатият човек. Лука 18:15-30.
Изучаване 8. Исус - водачът, който стана слуга. Марк 10:32-52.
Изучаване 9. Исус - озадачаващият Цар. Марк 11:1-12:12.
Изучаване 10. Пророкът Исус. Матей 24:1-51.
Изучаване 11. Жертвата Исус. Матей 26:1-30.
Изучаване 12. Исус - умиращият Цар. Йоан 19:1-42.
Изучаване 13. Исус - възкръсналият Господ. Йоан 20:1-31.

НАПРЕД КЪМ КНИГАТА