Относно заглавието

Думата “сраствам” е използвана от автора за да подсили главната истина на книгата. Според Уебстър, думата “свързан” означава “да прикрепиш,” или “да съединиш физически.” Думата “сраснат,” обаче загатва за по-силен съюз, чрез който двама или повече стават едно както “срастването” на кости заедно.

В този смисъл Господ ще свърже и срастне Своето тяло заедно. Истините и принципите намиращи се в тази книга ще помогнат на всички онези, които желаят да израснат в пълнотата и ръста на Христос, и които желаят да снабдят тялото по начина, по който призивът на Бог е наредил за тях индивидуално. Църковни разцепления, разделения и борби са елиминирани когато вярващите са вкоренени и основани в любовта и истината на Бога. Ако си гладен за духовна зрялост, за единство в братството, което посещаваш, и за лично познаване на Бог, ”Срастнато свързани заедно” ще задоволи твоето сърце, и събирането ти с други вярващи никога повече няма да бъде същото.

следваща глава Посвещение