Съдържание Цялата книга на една страница

ПОСЛЕСЛОВ

Когато книгата бе под печат в третото си издание, ние открихме, че в края й има няколко празни страници, които изобщо не трябваше да са там. Зачудихме се дали това не е знак от Бога за нещо, което сме пропуснали или трябва още да се допише… Сега вече знаем за какво бяха тези страници! Докато пишехме книгата „Служението на ангелите”, Бог ни даде свръхестествени сили и енергия, за да я напишем колкото се може побързо и достоверно. Често работехме по цели 20 часа на денонощие, защото усещахме отвътре едно силно, изгарящо желание да я довършим по-скоро и една неотложност да дадем това Божие послание на целия свят! През цялото време на работата ни имахме почти осезаемото усещане за ангелското присъствие в цялата ни къща. В онези дни дори не осъзнавахме колко голямо е Божието благословение върху нас поради работата ни за Него. Не подозирахме нито за миг големия успех, който щеше да има за Божието дело тази книга, когато най-после излезе от печат!

Бог ни каза, че ще даде криле на посланията Си и ще вдъхне живот в тях, така че те да полетят по целия свят и достигнат мнозина. Никога не сме си и представяли пълнотата и величието на Божия план за спасението на всички тези семейства, които прочетоха главата “Божиите новини за вас и семейството ви”! Когато книгата бе под печат в третото си издание, ние открихме, че в края й има няколко празни страници, които не трябваше изобщо да са там. Зачудихме се дали това не е знак от Бога за нещо, което сме пропуснали или трябва още да се допише… Сега вече знаем за какво бяха тези страници! Бог искаше да споделим с вас някои забележителни неща, които се случиха след първото издание на книгата “Служението на ангелите”:

1) Една 84 годишна жена си купила 6 екземпляра и дала по един на своите неспасение деца. След като чакала и се молила за тях през повече от половината на земния си живот, тя имала възможността да се възрадва много в Господа, когато и шестте й деца приели Исус за свои Спасител, веднага след прочитането на “Служението на ангелите”! Алелуя!

2) Една млада дъщеря на пастир се обадила на п-р Бък и споделила с него следното свидетелство: “Аз се разбунтувах срещу Бога още на 16 годишна възраст. Избягах от дома и се заскитах навсякъде по света, без да се интересувам от Него… После някой, вече даже не помня кой, ми даде един екземпляр от „Служението на ангелите” и аз я зачетох с голям интерес. Тогава с мен се случи нещо необяснимо. През цялото време докато я четях, чувах един нежен глас, който ми нашепваше: ‘Бог те обича! Бог те обича! Бог те обича…’ Накрая аз предадох живота си на Господа!” Алелуя!

3) Един мъж, който работел в пощата, докато подреждал писмата за изпращане, се загледал в рекламата на „Служението на ангелите” на гърба на едно списание и тя много го заинтересувала. Веднага излязъл да намери книжарницата и си купил книгата. По същото време 12-годишният му син бил болен от рак и му предстояла операция. Когато баща му му подарил „Служението на ангелите”, той я прочел още преди да влезе в болницата и нейното послание го променило напълно. Той все още трябвало да постъпи за операция, но вече като съвсем нов човек…

4) Една жена от Мисисипи ни разказа, че нейният съпруг и трите й големи деца са били върли противници на Бог, но още докато четели главата „Божиите новини за вас и семейството ви”, сърцата им били така съкрушени от милостта на Бог и познанието за тяхната греховност, че те предали веднага живота си на Исус и дори единият от синовете й почувствал, че Бог го призовава на духовна работа.

5) Бяхме на посещение в Лорейн, Охайо и първата вечер на събранието помолихме всички присъстващи да напишат имената на своите неспасени близки и да ги стиснат в ръката си, докато всички се молихме за тях и искахме от Бог да изпрати ангелите Си и да ги насочи по пътя към спасението. Накрая Му благодарихме за резултатите от нашата молитва и си отидохме оттам. След три дни един 79 годишен мъж ни се обади и ни изплака почти като малко дете: „Искам и аз да бъда спасен!” Той предаде живота си на Исус още по телефона, а ние по-късно разбрахме, че е бил атеист през всичките дни на живота си, но и баща на един от братята, които присъствали на онази ходатайствена молитва за близките!

6) При едно съживително събрание в Тексас помолихме жените, които имат неспасени съпрузи да напишат имената им на едно листче и да го вдигнат нагоре. На следващата сутрин един от мъжете, издигнати в молитвата пред Бог, скочил от леглото много развълнуван и извикал на жена си: „Мила, не зная какво става с мене, но чувствам, че трябва да бъда спасен!” Той приел Исус в сърцето си още същия ден и това семейство заживяло в Божията хармония и любов. Тогава той не е знаел какво му става, но ние вече знаем Божиите ангели са извършили докрай мисията си през онази нощ!

7) По време на една служба в Ню Йорк отправихме същата ходатайствена молитва за неспасени близки и роднини и аз си спомням, че се молих специално за една жена, която беше много отчаяна що се отнасяше до съпруга й. Казах й, че не трябва да подценява Божията сила и мощ, но тя само повтаряше, че той никога няма да дойде на някое от нашите християнски събирания. Помолихме се и на другата вечер, когато я видях да влиза а залата, тя буквално сияеше, защото мъжът й вървеше с нея под ръка. Докато Чарлс се молеше за болните, Святият Дух ми показа, че трябва да отида и застана до входа. Когато пристигнах там, тази двойка тъкмо влизаше и аз веднага казах на мъжа, че Божиите ангели са го довели тук. Попитах го, дали иска да предаде живота си на Бога и той го направи на часа!

8) В Мичиган, по време на едно събрание, Святият Дух ми каза да изляза и отида зад църковната сграда. Отидох, но там нямаше никой. Огледах се, отворих задната врата и тогава видях до нея свит един пиян мъж. Събудих го и му казах: Божиите ангели са Ви довели тази нощ тук, за да бъдете спасен. Искате ли да приемете Исус? Наистина Бог го беше довел и наистина Бог ми беше открил да отида да го намеря, защото веднага след този мой въпрос мъжът се разплака като малко дете и започна да се покайва за греховете си. Алелуя!

9) Един младеж си купил „Служението на ангелите” и не могъл да я остави, докато не я прочел цялата. Вижте какво сподели той с нас, когато ни се обади веднага след като е прочел и последната страница на книгата: „Много пъти са ми казвали, че Бог ме обича, но днес за първи път почувствах и осъзнах, че има Бог и Той наистина ме обича!”

10) Това се случи, когато летяхме в самолета за Бойс, Айдахо, за официалното представяне на „Служението на ангелите”. Тогава Бог ни направи очевидци на едно чудо, което много ни трогна и ни беше като живо свидетелство, че Той е нас и потвърждава делото Си! Както гледахме навън през прозореца, Франсис изведнъж видя нашият ангел хранител, който ни съпровождаше от външната страна на самолета. Аз (Чарлс) възкликнах: „Колко е хубаво, че ангелът ни пътува заедно с нас! Но защо ли е отвън?! Дали няма някаква специална задача?!” Целият издателски колектив се засмя на забележката му, но много скоро след това разбрахме, че Бог наистина е имал специално поръчение към ангела Си.

Когато самолетът започна да каца на летището на Бойс и бяхме вече почти на земята, пилотът изведнъж „изстреля” машината нагоре към небето. После ни обясниха, че предната част на самолета се била доближила по-бързо до земята от задната и имало голяма опасност за катастрофа. Трябваше да обикаляме известно време над Бойс и после пак тръгнахме към пистата. При второто приземяване самолетът подскочи около 30 стъпки във въздуха и всички се разтърсихме. Несъзнателно погледнахме навън и в този момент видяхме как нашият ангел от Господ бе хванал здраво с ръце крилото на самолета и той веднага спря да подскача. „Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища” (Псалм 91:11).

11) Друга подобна случка преживяхме в Ню Джърси, където един прекрасен следобед споделяхме с местните братя и сестри за голямата активност на Божиите ангели. Тогава стана нещо необикновено. Няколко души скочиха и започнаха да сочат нещо зад амвона. „Вижте, вижте, светлина, лъчи зад вас… Точно там…” Само за секунда цялата аудитория скочи възбудено и завика: “Светлина, светлина от Бога!” Знаехме, че се излъчва от ангелите, които идваха при нас директно от Божието присъствие! По-късно, когато посетихме п-р Бък в Бойс, той сам ни заговори за онзи следобед, когато Бог му е открил, че Гавраил и много други ангели са присъствали на това богослужение в Ню Джърси!

За всичко, което се случи с нас и което написахме, да бъде слава на Бога!

Алелуя! Амин!

 

 

 

Първо Издание 1979, USA

Превод от английски: Веселка Димитрова

Редакция и оформление: Дани Казанджиева

Представено от www.gospelbg.com