Съдържание Цялата книга на една страница

Петнадесета глава: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(От Чарлс и Франсис Хънтър)

 

Пастир Бък погледнал надолу. Гавраиловите нозе били на няколко сантиметра разстояние от земята. Погледнал и нозете на другия ангел. Той също като че висял във въздуха. Накрая погледнал и своите и за голямо учудване разбрал, че се е издигнал на същата височина над пода, на която били и ангелите. Главите и на четиримата били на едно ниво…

Веднага след като завършихме тази книга, ние се свързахме с пастир Роланд Бък за уточняване на някои малки подробности около текста. Оказа се, че той има да сподели още нещо с нас, което му се е случило в ранната утрин на 18 март 1979 г., когато в стаята му се появили Гавраил, Креони и още един ангел от Бога, който се казвал Сайприон. Посланието от Бога, което те донесли, било, че едно от съкровените желания на Бога е да научи людете Си каква важна роля и огромно значение имат тяхното хваление и благодарение. „Бог желае да се присъединиш към нашето хваление!” – казали ангелите и когато пастир Бък се съгласил с голяма радост, Святият Дух го изпълнил и той проговорил на един непознат (небесен) език, който той не е говорил никога преди това. Цели 35 минути п-р Роланд Бък и тримата пратеници от небето хвалели и славели заедно Господа и той чувствал как хвалението протичало като „пълноводна река” през цялото му тяло. Тогава п-р Бък отворил за миг очите си и веднага забелязал нещо необикновено. Креони бил най- високият от ангелите, които дошли в спалнята му тази сутрин, но когато го сравнил със себе си, п-р Бък установил с голяма почуда, че сега те са на една височина. Огледал се и видял, че и другите ангели са високи точно колкото той и Креони.

„Как е възможно това?” – помислил си п-р Бък и погледнал надолу. „Гавраиловите нозе бяха на около 10 см разстояние от земята, – разказа ни той. – Погледнах и нозете на Сайпроин. Той също сякаш висеше във въздуха. Накрая погледнах и към моите и за голямо мое учудване разбрах, че съм се издигнал на същата височина над пода, на която бяха и ангелите…” Тогава Гавраил му обяснил, че всички ангели и човеци, независимо от височината си, се издигат на едно равнище, когато славят Бог. Това означавало, че по време на поклонението и хвалението си към Бога човеците се издигат на нивото на святите духовни същества. Когато п-р Бък попитал дали това ще бъде така и на небето, Гавраил му отговорил, че това непременно ще стане, когато Исус дойде и ни вземе при Себе Си. На небето ще хвалим Бог заедно с всичките ангели и светии и ще се издигнем на едно равнище пред Божия престол. Накрая п-р Роланд Бък ни напомни още веднъж словото, с което Бог ни призовава да се насърчаваме един друг: „А не желая, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господ във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господ. И тъй, насърчавайте се един друг с тези думи” (1 Солунци 4:13-18).   

Всичко, описано в тази книга, е личното свидетелство на пастир Роланд Бък, който е един прекрасен пример за нас за живот на вяра и твърдо упование в Господа. Тези послания оживиха много познати ни Библейски истини, които ни станаха не само ясни, но и реалност в живота ни. Ние вярваме, че тази книга ще бъде като една котва, с която мнозина ще се закрепят здраво във вечното си призвание и надеждата, която имаме от нашия Бог Отец в Христос Исус! Алелуя! Амин! Завинаги заедно в небето при нашия Господ и Спасител!

С обич: Чарлс и Франсис Хънтър

следваща глава ПОСЛЕСЛОВ