Съдържание Цялата книга на една страница

Дванадесета глава: МИХАИЛ И НЕГОВИТЕ АНГЕЛИ

Чух някакъв странен шум, който идваше от долния етаж на къщата ни. Беше много рано сутринта на един понеделник. Никога няма да забравя гледката, която тогава се откри пред очите ми в моята всекидневна. Тя се беше превърнала на команден военен пункт на ангелската войска, която бе тук, за да приеме и изпълни заповедите от Бога. Сатанинската атака бе явно много силна, след като самият архангел Михаил бе там и командваше Божията ангелска армия. Около два часа сутринта един понеделник бях събуден от странен шум, идващ от всекидневната ни. Веднага скочих и се затичах надолу по стълбите. Вече подозирах какво може да става, когато пред очите ми се откри една от най-прекрасните гледки, които някога бях виждал на земята. Във всекидневната стояха като исполини четири грамадни ангела, а в цялата къща цареше трескава активност. И друг път Бог ми бе откривал Своето величие чрез посещенията на ангели в спалнята и офиса ми, но този път беше нещо уникално и смайващо. Усетих с духа си, че това, което Бог правеше сега бе от голяма важност за мен. Гавраил ме посрещна на края на стълбите и ме помоли да го последвам в семейната стая. „Не искам да се плашиш или страхуваш, – започна той, – но Бог желае да знаеш, че сатанинските сили са планирали жестока атака срещу теб и дома ти.” Точно както Бог има Своя свята ангелска войска, така и сатана има армия от князе на тъмнината и нечисти духове, но не се бой, защото Бог е по-силен от всичките му войски! Силите на поднебесната не са вездесъщи и не могат да бъдат навсякъде…

Слушах много внимателно, докато Гавраил ми обясняваше защо всъщност Бог е допуснал да видя тази духовна битка. Бог иска да ни предупреди за времето, в което живеем и да затвърди връзките между отделните части на Божия народ. Гавраил ми каза, че Сатана е много разярен поради успеха на Божието дело в Бойс и затова е изпратил много князе на тъмнината, с цел да нарани и ограби християните, да напълни умовете им със светски пожелания и лъжи и да осуети колкото се може повече от Божиите намерения. Той ми припомни за времето, когато Израел трябваше да бъде освободен и изведен от Египетското робство и как тези същите князе се опитваха да възпрепятстват Божиите намерения. Тогава Сатана подбуди Фараона да избие всички мъжки бебета, защото знаеше, че Бог е обещал избавител на Израиля и вече бе дошло времето той да се роди. Такъв отпор дадоха нечистите сили на тъмнината и при раждането на Исус, Който за тях бе още по-опасен и от Мойсей. Замислих се много над думите на Гавраил, който ми обясни, че Сатана всъщност не може да предскаже с пълна точност бъдещето, нито може да чете мислите на Божиите люде и много нервничи, защото той разполага с някаква достоверна небесна информация, само ако успее да я открадне от някого. Но понеже днес Святият Дух надзирава Божиите дела и люде на земята, Той пречи на дявола да надникне и разруши съвършените Божии планове. Затова, когато Святият Дух забележи, че активността на сатанинските сили става опасна за някого от Божиите чада, Бог изпраща ангелите Си да разгонят поднебесните духове и да разрушат нечестивите им планове. Вниманието ми бе привлечено от един специален ангел, който бе наистина огромен и много войнствен. Загледах се в него и открих, че прилича твърде много на Гавраил. Никога няма да забравя очите на този огромен ангел, защото бяха буквално като огнени езера! Докато го гледах, Гавраил ми обясни, че Бог е изпратил най-мощния Си ангелски служител, за да разчисти пътя и отблъсне струпалите се князе на мрака и тъмнината. Докато Гавраил ми говореше, дъхът ми спря и станах като замаян, защото най-накрая осъзнах, че това всъщност бе първата ми среща с архангел Михаил! Невъзможно е да се опишат сиянието и величието, които се излъчваха от Михаил. Докато го гледах, почувствах върху себе си Божието състрадание, любов и загриженост към човеците. Стаята бе пропита от Божията слава и сякаш от всякъде се излъчваше естеството и личността на Исус! Аз не Го виждах, но знаех, че е тук!

Гавраил ми каза, че Исус е дал кратко послание на Михаил лично за мен! Когато Михаил заговори, аз слушах с огромно благоговение. Всичко беше така ясно и точно, че нямаше нужда от никакви въпроси! Бях толкова щастлив да стоя между тези огромни същества и да чувствам с всяка клетка на тялото си колко велика и безгранична е Божията любов към нас! После ангелите ми съобщиха, че битката е започнала миналата нощ и те вече са отблъснали вражеските войски. Михаил и тримата ангелски водачи с него били предупредени и призовани на време от Святия Дух, Който вижда и знае всичко, което става по земята и в духовния свят. Святият Дух забелязва всяка активност на сатана и дава своите разпоредби на небесния език, който всеки новороден християнин може да получи чрез Него. Така ангелите получават тези съобщения и веднага действат. Михаил ми каза още, че до определеното време, когато Сатана ще бъде напълно изгонен и вързан, Бог допуска той да има частичен достъп до Божиите чада, но именно затова Святият Дух и ангелите са изпратени от Бога при нас, за да ни пазят и защитават от жестоките атаки на поднебесните сили на нечестието. После той ме успокои, че не трябва да се притесняваме и боим от нищо, понеже Бог е по-силен от всичките ни врагове и Неговите ангели могат винаги да побеждават! Алелуя!

Михаил говори с мен надълго и нашироко за много неща, за които аз никога не бях се замислял. Разбрах обаче, че когато Бог ти открива една истина от Словото Си, тя може да е много противоречива с твоите доктринални разбирания за Него, защото Бог все пак е Бог и върши това, което желае. Нашият Господ знае най-добре защо, какво, как и кога да каже или направи! „До едно определено време – каза ми Михаил, – нашата задача ще е не да унищожим Сатана, но само да възпираме силите на тъмнината (2 Солунци 2:7), да осуетяваме намеренията им и да ги държим далеч от Божия народ. Но скоро ще дойде времето да се погрижа за една важна задача, която Бог ми е възложил и аз чакам търпеливо и със загриженост да я свърша. Тогава ще изгоним завинаги от небесата Сатана и неговите ангели и няма да оставим нито един от тях. Човеците рядко усещат това, но истината е, че през всичките 24 часа на денонощието силите на тъмнината обвиняват Божиите чада за неща, които Бог отдавна е забравил и простил. Сатана не гледа на вас така, както Бог ви гледа през кръвта на Исус. Бог е простил отдавна греховете ви, но дяволът не спира да хвърля обвинения и клевети срещу вас. Но скоро – заключи Михаил весело, – небесата ще бъдат прочистени напълно от всеки грях! Луцифер ще се опита да воюва, но няма да има никакви шансове за победа. Прочети за това в Откровение 12:7-10!” Стана ми ясно, че на небето има силна и стройна армия, командвана от Михаил, която е в непрекъсната атака.

„И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва със своите ангели; обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. Затова, веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време” (Откровение 12:7-12)

Сатана и неговите пълчища не могат да спрат Божият план от изпълнението му на определеното време. Тези тежки и ужасни дни на Голямата скръб, за които пророкува Откровението на Йоан, непременно ще дойдат и тогава всичките тези свалени от небесата нечисти ангели ще се заселят тук на земята (в душите и телата на непокаялите се хора). Тогава земята ще се превърне в преддверие на ада. Слава на Бог, че Той ни е открил Своя справедлив план за последните дни на „скръб, небивала откакто свят светува”! Това последно Библейско откровение на Бог до Исус Христос е дадено на човечеството, не за да ни сплаши или отчая, а за да ни предупреди и покаже изходния, спасителен път, който Бог е изработил за нас чрез Сина Си, така че да не се налага да минаваме през последното изпитание, което ще дойде върху цялата вселена (Откровение 3:10). Сега е времето да се опомним и да сключим мирен договор с Бог чрез Исус! Утре може да е вече късно! Защото сам Исус казва: „А за онзи ден и час не знае никой, нито Синът, нито Божиите ангели, но само Бог Отец.” (Матей 24:36). Михаил свърши посланието си с думите: „На небесата не ще има никакво място за тези паднали ангели и за сатана! Когато денят за голямото почистване настъпи, Михаил ще извърши именно това, което Бог му е заръчал и ни е открил в Откровение 12 глава. Когато Гавраил заговори отново, той ми каза, че аз трябва непременно да споделя това послание от Бог с моите събратя, за да могат Божиите люде да се окуражат и издържат докрай във вярата и служението си. Бог държи очите Си отворени над нас във всеки миг от живота ни. Той наблюдава целия свят и няма да спре да контролира дори и сатана. Бог Отец е Този, Който държи всичко в ръката Си. Може понякога слънцето да се помрачава за нас и животът ни да ни се струва истински ад, но и тогава не трябва да забравяме, че Бог лично държи всичко под Своя контрол и именно Той ни дава изходен път, ако Го призоваваме винаги.”

Михаил и Гавраил ми откриха още, че миналата неделя силите на тъмнината са били толкова близо до нас, че се е наложило Михаил и войнствените му ангели да се установят в църковната ни сграда по време на службата. Алелуя! Знанието, че ангелите на Бога са винаги с нас и ни предпазват, ме накара да подскоча от радост! По лицето на Михаил се четеше голям гняв и нетърпимост, докато говореше за Сатана и неговите ангели! Всъщност Михаил и Гавраил наистина много си приличаха. Те имаха определени отличителни черти, но открих, че и двамата отговаряха много точно на писанието, което пророк Данаил бе дал за Божиите ангели. И двамата бяха облечени по един и същи начин.

Белите им туники имаха прекрасни златни бродерии, а около кръста си носеха препасани широки златни пояси. Сандалите им бяха много особени, а ходилата на краката като че бяха от мед златисто кафяви, „мишците и нозете му бяха наглед като лъскава мед.” (Данаил 10:6). Ръцете на изпратените до мен ангели бяха слънчево блестящи. Медният цвят на кожата им беше много необикновен, защото светеше буквално като слънцето. Цялата фигура на Михаил вдъхваше огромен респект и аз си представих ясно как се чувстват онези тъмни сили, които дръзват да се опълчат срещу Бога! Косата им беше светла, почти ленена и имаха вид на младежи на около 20-25 години. Беше ми много трудно да си представя, че те са по-стари дори от земята! Другите воюващи ангели бяха облечени или с кафяви туники и широки, свободни панталони или с ризи, препасани през кръста с връзки. Тогава разбрах, че Господнитеангели имат различни рангове, както в земната армия. Божията организация има съвършена структура! Гавраил е водещ ангел, който стои пред Бог като координатор и посланник. Служебните духове са ангелите, които през повечето време пребивават тук всред нас, на земята. Те ни служат и помагат през всичките дни на живота ни, като отстраняват от пътя ни проблеми, грижи, трудности и мъчнотии. Те ни носят и показват на практика Божията любов и Бащински Му грижи. Ако Бог счете за необходимо, тези служебни ангели могат да ни се явят и с обикновени човешки тела, но всъщност през повечето време са невидими за нас. Те нямат това почти непристъпно излъчване, каквото имат висшите ангели главнокомандващи. Серафимите и херувимите са други два вида ангелски същества, които имат по-специални задачи. Те са водени от Гавраил и са заети да възвърнат на вярващите изгубеното или откраднато им благословение и да споделят с тях Божието спасително послание!

Михаил е главният командващ архангел на Божията ангелска армия, която е в непрестанна война със силите на тъмнината. Креони, един от ангелите, които Бог ми изпращаше, е подчинен на Михаил и един от водачите на военните ангели. Много от ангелите имат ранг в небесната армия – нещо като земните капитани, генерали и т.н. Всеки носи собствена отговорност за поставената му задача и лични заповеди, които трябва да изпълни. Ето защо когато Луцифер падна и повлече след себе си една трета от Божиите ангели, те се превърнаха в демони, които също имат различен ранг, сили и способности. Словото ни говори за князете на тъмнината. Това са онези падналите ангели, които са имали висок чин пред Бог, но сега началстват в сатанинската армия. В определени съдбоносни моменти от човешката история, когато Сатана е разбирал, че Бог има да направи нещо много специално и важно, той винаги е събирал тези князе на тъмнината, за да измислят и опитат всички възможни стратегии и техники, с цел да отложат, отклонят или разрушат напълно (ако това им е възможно!) плана на Бога. Така например, когато Данаил се молеше пред Бога да му се открие значението на видяното от него, някои от тези князе на тъмнината и поднебесната се бяха събрали там, за да попречат на Божиите ангели да му занесат посланието от Бога. Гавраил бе възпиран от тези слуги на Сатана цели 21 дена, след което Святият Дух изпрати князът Михаил, който имаше силата да ги отблъсне и Божието дело бе извършено докрай. Когато Гавраил дойде при Данаил, той му откри: „Не можах да премина 21 дена, но Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне!”

По-късно, когато ангелите бяха вече готови да напуснат, те отвориха вратата, направиха по една-две стъпки в натрупалия навън сняг и после напълно изчезнаха. Следите обаче останаха по снега! След този дълъг и много вълнуващ разговор с Михаил аз бях направо като премалял. Този мощен ангел бе дошъл при мен направо от Божието присъствие и излъчваше голяма сила и слава. Едва на другия ден можах да събера отново силите си. Човешкото тяло не е в състояние да издържи пред сиянието, величието и святостта, които се излъчват дори само от архангел Михаил, а какво да говорим за славата на Божия Син Исус. Наистина понякога е трудно да разберем защо и какво точно върши Бог. Неговите пътища и думи са често странни за нас, но Създателят на небето и земята върши всички тези неща, така както Му е угодно и смята за най-добре! Божиите ангели не биха дошли, нито биха ми се явили и разговаряли с мен, ако Бог не им беше казал: „Отидете и му кажете…!” Истината е, че и днес Бог може и върши такива странни неща, но всичко това е само за нашето добро! Бог има един много специален план за нас! Той е предопределил и призовал човеци от всички езици и народи, които да Го търсят и следват. На определеното за всеки от тях време и място, Той дава Своите послания, откровения, напътствия, пророчества и поучения, точно както правеше по времето на пророк Данаил и старозаветните пророци! Словото ни учи, че след изливането на Святия Дух в сърцата ни, ние всички можем да бъдем Божии пророци и свещеници (1 Коринтяни 14:1, 12-13, 31)! Бог подари на народа Си разни духовни дарби, чрез действието на които да ни окуражава, назидава, очиства и подготвя за великия и славен ден Господен, за деня на Грабването! Тогава сам Господ ще извика с повелителен глас и ще ни събере горе при Себе Си (1 Солунци 4:16-17), но до тогава Бог ни е дал много специална и важна мисия, която трябва да изпълним :“Идете и научете всички народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що Съм ви заповядал. И ето, Аз Съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин.” (Матей 28:19-20)