Съдържание Цялата книга на една страница

99. Аз обичам всеки

Скъпо мое дете, хората често се чудят как се отнасям към тези от техните религии. Те казват, Какво да кажем за мюсюлманите, будистите и хиндуистите, мормоните и свидетелите на Йехова? Какво да кажем за тези, които принадлежат на източните мистични култове? Е, първо трябва да се разбере, че Аз ги обичам, защото обичам всички хора.

Кой може да измисли своя път към небето? Кой може да измисли своя път към Моето присъствие? Източните мистици измамват мнозина като правят явно, че това е възможно. Те внушават, че познаването на божествената реалност е упражнение на ума. Това не е истина, нали? Само чрез Моя Дух божествената истина може да бъде предадена. Ти не приемаш само разбиране, но самия живот.

Аз знам, че мнозина са искрени, но съм опечален, че те също са и измамени. Те си въобразяват, че следват истината когато не го правят. Аз не съм заплашен от конкуренция, нали разбираш!

Но толкова е напразно, нали, че големи множества хора могат да бъдат искрени и да не познават прощението, милостта и състраданието, които ти си преживял. Тъжно е, нали, че те не могат да приемат живота, който ти си приел; живот във цялата му пълнота.

Наскърбява Ме, че те не приемат Моя Дух или спасението, което предлагам чрез Исус. Опечалява Ме, че въпреки цялата им религиозност, те все още са предадени на греха и вината.

Всичко, което мога да направя е да се протегна към тях чрез Моите слуги и да им разкрия истината. Какво очакваш да направя когато отхвърлят истината и жертвата на живота, която им давам? Няма нищо по-заслепяващо от един религиозен предразсъдък и измама.

Хората се чудят как ще ги съдя. Какъв е техният съд? Те са си избрали своите богове. Те гледат към тях за спасение. Колко голяма е тяхната нищета, ако боговете им са фалшиви. Моли се за тях, дете мое. Аз ги обичам.

следваща глава 100. Моите заветни хора