Съдържание Цялата книга на една страница

93. Аз Съм твой щит

Аз съм твой Освободител. Аз съм твоя Крепост. Аз съм твоя Защита. Аз съм мощен Щит за теб, дете мое. Аз те държа в Моите ръце на защитаваща любов. Моите нежни ръце са също и силни ръце, способни да те поддържат посред битката.

Бъди бдителен и внимателен. Дявала обикаля наоколо като лъв търсейки да погълне някого. Той ще се опита да те атакува, но не му позволявай да се възползва.

Аз съм загрижен за тези от Моите деца, които не са ангажирани с духовно воюване. Но те не могат да се наслаждават на Моята пълна свобода. Те често ходят под облаци на депресия. Те са опресирани и вземат таблетки вместо да упражнят своята власт над тези, които ги опресират.

Страхът е едно от главните му оръжия; но ти не си дете на страх. Аз не съм ти дал Дух на страх, но на сила, любов и здрав разум. Моя Свят Дух е по-велик от всички сили на тъмнината взети заедно. Той ще те води в победа, така че слушай Го.

следваща глава 94. Аз мразя тъмнината