Съдържание Цялата книга на една страница

90. Моята суверенна воля

Скъпо мое дете, хората внушават, че всичко, което се случва е Моята суверенна воля. Колко неправилно употребяват тази фраза.

Исус демонстрира Моята суверенна воля. Той показа, че Аз съм милостив, че Аз прощавам, изцелявам и спасявам Моите хора. Грях, болест и тъмнина не са Моята суверенна воля. Моята воля е ти да живееш в Мен и Аз във теб; да Ми се покоряваш и да живееш в чудесното наследство, което съм снабдил за теб. На кръста Исус беше опресиран за да те освободи от цялата опресия, отхвърляне и болест.

В контраст, врагът иска да се чувстваш засрамен, уплашен и незначителен. Той казва, че ти си безнадежден, без стойностен и неизползваем. Той те обезсърчава с негативни лъжи. Аз те насърчавам с позитивната истина.

Аз мога да те използвам, и Аз ще го направя за Моята хвала и слава. Скъпо мое дете, не приемай всичко, което се случва за Моята суверенна воля. Ти ще откриеш Моята воля единствено чрез Моето слово. Не живей в страх: живей във вяра.

следваща глава 91. Вражеските тактики