Съдържание Цялата книга на една страница

85. Аз Съм светлина

Скъпо мое дете, Аз съм светлина. В Мен въобще няма тъмнина. Аз обичам да правя Моята светлина да свети там където има тъмнина. Всеки път когато това се случва, тъмнината трябва да изчезне. Ти си забелязал това в собствения си живот, нали?

Виж, Аз съм ангажиран да донеса Моята светлина в области на твоя живот където все още има тъмнина или поне сенки. Сенки на страх, неверие, себеконцентриране и провал. Аз огрявам с Моята светлина и тези сенки изчезват.

Понякога ти се опитваш да скриеш себе си от Моята светлина. Това никога не е разумното нещо, което да се прави защото то предотвратява освобождението, което искам да ти донеса. Аз винаги имам Моят път накрая, нали? Но ти можеш да отложиш денят на твоето освобождение чрез твоето колебание.

Аз съм те направил дете на Моето Царство на светлината. Така че ходи в светлината. Нямай нищо общо с грешните дела на тъмнината. Бъди постоянно благодарен, че съм те спасил от покварата на този зъл свят.

Бъди един от Моите инструменти в носенето на светлина на тези, които живеят в тъмнина.

следваща глава 86. Сили на тъмнината