Съдържание Цялата книга на една страница

80. Болестта е нещастие

Аз мога да разбера, че ти често се чувстваш объркан за размера на страданието и болестта, които съществуват в света. И знам колко е нещастно когато някой твой близък е болен.

Можеш ли да си представиш колко нещастно е за Мен? Да, дете мое, Аз съм много обезпокоен да виждам тези, които обичам в болка, без значение дали е емоционална, духовна или физическа. Моето сърце е пълно с любов и състрадание за хронично болните, тези,които са негодни, деформирани или умствено болни. Аз искам да ги достигна с Моята любов; Аз искам да ги изцеля и да донеса мир за техните души и тела. Това е Моята воля да ги направя цялостни.

Ако Аз искам да изцелявам, защо толкова много остават болни? Аз често трябва да установявам нещо по-малко от Моето най-добро в живота на Моите деца. Аз правя най-доброто във всяка ситуация защото съм готов да давам, да изцелявам или да спасявам. Аз чакам за подходящата възможност.

Скъпо мое дете, нищо не те прави по-объркан от това да бъдеш болен. Докато има нещо физически нередно с теб, дори второстепенно стомашно разстройство, ти инстинктивно знаеш, че това не е Моята воля за теб и ти имаш голямо желание да бъдеш добре отново.

Аз искам да бъдеш силен и здрав. Щастлив съм, че се учиш да се съпротивляваш на болестта. Когато усетиш първите симптоми, изправи се срещу тях. Смъмри ги в Името на Исус. Не си въобразявай, че трябва да се предадеш на болестта.

Всеки се нуждае от изцеление по някакъв начин, защото никой не е съвършен. Но има времена когато особени болести те атакуват и те измъчват, правейки трудно за теб да правиш това, което искам. Така че, разбира се, Аз искам да те възстановя. Аз съм прославен винаги когато те изцелявам.

Някои хора мислят, че Аз мога да бъда прославен в болестта, но това не е строга истина. Аз мога да бъда прославен в някои от моите деца, които са болни, но Аз не съм прославен в самата болест. Аз гледам на болестта като на нещо зло. Ти не очакваш да откриеш болест в небето, нали? И Исус те учи да се молиш Моето Царство да дойде и Моята воля да бъде на земята както е на небето. Така че, разбира се, Аз искам да виждам хората изцелени.