Съдържание Цялата книга на една страница

65. Разпространявай Моята любов

Това, което има значение за Мен, дете Мое, е да разпространяваш Моята любов навсякъде където те водя. Давай време на тези, които се нуждаят от време, любов на тези, които се нуждаят от любов, пари на тези, които се нуждаят от пари, помощ на тези, които се нуждаят от помощ. Във всички тези случаи, дете мое, ти ще можеш да разпространяваш Моята любов около теб. Има толкова много нужда и толкова малко, които желаят да се изправят пред цената за да я посрещнат.

Обвиняват ли Ме хората за греховността на човешките сърца, Аз който съм свят и праведен? Обвиняват ли Ме за корупцията и злоупотребата със свободата? Обвиняват ли Ме, че хората избират да мразят вместо да обичат, да бъдат покварени вместо великодушни?

Аз работя в живота на милиони по целия свят за да изправя погрешните неща, които са били причинени от човешката себичност. Така че дете мое, Аз съм благодарен, че твоето сърце е Мое и ти желаеш да отидеш за Мен където и да те изпратя, и да направиш за Мен каквото и да поискам от теб. Не бъди изненадан; следователно, ако обсипвам Моята любов върху теб. Защото както ти Ми даваш всичко, което имаш да дадеш, така и Аз ти давам всичко, което имам да дам.