Съдържание Цялата книга на една страница

49. Аз никога не се отчайвам от теб

Скъпо мое дете, забелязал ли си колко нежна е Моята любов към теб? Така че защо се страхуваш от наказание от Мен? Защо се страхуваш, че ще срещнеш Моето неодобрение, ако се провалиш? Понякога ти си разочарован от себе си, дете мое. Но Аз никога не се отчайвам от теб. Аз знам кога ще се провалиш.

Истина е, че съм се разочаровал от някои от нещата, които си правил и казвал, но не съм разочарован от теб. Ти си толкова скъпоценен за Мен. Понякога ти се чувстваш без настроение духовно, емоционално или физически. Първата ти мисъл е да се запиташ какво си направил за да причиниш Моето неодобрение. О, дете мое, това не е начин да се живее.

Ти може да си без настроение със себе си, но това не означава, че си без настроение с Мен. В същност обикновено когато си така, Аз съм там с теб, чакайки да се обърнеш към Мен и да приемеш Моята нежна любов. Когато го направиш, ти осъзнаваш, че си се притеснявал за нищо.