Съдържание Цялата книга на една страница

48. Ти можеш да вършиш това, което искам

По-лесно е за Мен да чувам от теб отколкото за теб да чуваш от Мен. Така че защо мислиш, че не слушам твоите молитви? Мислиш ли, че съм твърде зает? Или въобразяваш ли си, че не си достатъчно важен за Мен, че да не те забележа? Може ли някой да бъде по-важен за Мен от някое от Моите деца, което Аз съм осиновил за Себе Си?

Не познавам никой по-важен от теб. Изненадва ли те това? Е, не трябва да те изненадва, дете мое.

Виж, Аз считам всяко едно от Моите деца за важно. Едно не е по-важно от другото за Мен, защото Аз обичам всяко едно еднакво. Така че спри да мислиш, че си маловажен. Не харесвам когато мислиш, че си от малко значение.

Аз искам да върша големи неща в теб. Аз искам да върша големи неща с теб. Ти намираш това трудно за вярване, нали? Ти знаеш защо? Ти се страхуваш да не Ме разочароваш. Ти се страхуваш, че няма да Ме чуеш правилно, или ако Ме чуеш, ще го направиш погрешно.

Мислиш ли, че не Си знам работата, дете мое? Ако Аз съм Господ Всемогъщият, бих ли те накарал да извършиш нещо, което ще те накара да се провалиш? Аз не съм такъв. Аз искам да видя Моите деца успешни. Аз не бих те накарал да извършиш нещо твърде тежко за теб; вместо това бих избрал някой друг.

Виж, Аз съм най-висококачественото персонално длъжностно лице; винаги назначавам правилния човек за правилната работа.

Често твоята първа реакция е да мислиш, че това, което искам от теб е невъзможно, защото ти знаеш, че тези неща не могат да бъдат извършени с естествените ти средства. Но каквото и да поискам от теб е възможно защото съм ти дал Моя Дух. Всичко е възможно, ако вярваш. Ти Ми вярваш, нали, дете мое?

Аз знам твоите способности. Не си мисли, че гледам на теб само като на притежаващ потенциал. Аз мога да видя плода, който съм произвел в твоя живот. Това Ми дава слава! Да, дете мое, ти Ми даваш слава!