Съдържание Цялата книга на една страница

4. Създаден в любов

Скъпо мое дете, Аз съм твоя Всемогъщ Бог, и Аз съм твоя Баща.Аз те обичам..
Знам, че твоето разбиране за думи като “Баща” и “любов” са оцветени от твоето преживяване. Но Моето сърце не е като това на никой човешки баща. Моята любов превъзхожда всичко друго. Ти не можеш да съдиш за Моята любов според човешките стандарти, без значение колко е добро твоето преживяване на любов.

Виж, дете мое, преди да беше създаден света, Аз те познавах. Разбирам, че това е невъзможно за теб да го разбереш напълно. Но Аз не живея в ограниченията на времето; Аз съм вечен. Аз мога да виждам началото и края на всичко в даден момент.

Така че, преди дори да се родиш, Аз те познавах. От момента на твоето зачатие Аз те наблюдавам. Виждал съм твоите конфликти, смутове и травми. Познавам страховете ти, греховете ти, твоята недостатъчност и несигурност. Ти често си се чудил защо съм те направил такъв, ако наистина те обичам. Но Аз не съм те направил такъв. Аз те направих да бъдеш като Мен.

Аз знаех, че ще те доведа до този момент когато да мога да ти говоря сърце със сърце. Искам да ти обясня Моята любов по такъв начин, че да можеш да преживееш тази любов и да бъдеш свободен от всичко, което прави трудно, и дори невъзможно, да отразяваш Моята любов в твоя живот.

Когато изгубиш поглед за Моята любов към теб, възникват истински проблеми. Тъжно е, но някои от Моите деца изгубват поглед за съсредоточаването на Моята любов, и стават с наранени сърца. Аз искам да се наслаждаваш на твоето взаимоотношение с Мен, дете мое. Тогава ти винаги ще ме почиташ като твоя Създател, Святият, който е Всемогъщ.

Понеже те създадох в любов, Аз трябваше да ти дам свободна воля. Това означава, че ти можеш да мразиш както и да обичаш, да бъдеш себичен и горд, ако искаш. Всеки беше създаден със способността да избира какво да прави и как да постъпва.

Ти не си изключение. Понеже имаш свободна воля, ти имаш способността да отговаряш на Моята любов. Мнозина избират да не правят това, но това не Ме спира да ги обичам и да копнея за тях да са освободени от нещата, които отричат Моята любов. Бих желал всеки да познава и да се наслаждава на Моята любов и да изразяват това в своите взаимоотношения.

Дете мое, това е, което искам за теб.

следваща глава 5. Моя план за теб