Съдържание Цялата книга на една страница

34. Когато прощавам, Аз забравям

Скъпо мое дете, всеки се нуждае да бъде обичан. Те се нуждаят да знаят, че Аз ги приемам и ги одобрявам. Ти може да бъдеш посланик на тази истина за много други хора когато повярваш, че Аз съм ти простил и съм те приел.

Когато прощавам, Аз забравям. Чрез жертвата на Исус твоя грях е отмахнат от теб, и от Мен завинаги. Така че когато гледам на теб днес, Аз не те виждам в светлината на твоите минали грехове и неуспехи. Доколкото съм заинтересуван, тези неща повече не съществуват. Това е сякаш никога не са били.

Все пак, ти понякога се чувстваш осъждан от твоето минало. На едно ниво ти приемаш, че Аз съм ти простил, но на друго ти не вярваш, че Моята простителност може да бъде толкова директно и толкова лесно получена. Ти намираш за трудно да видиш, че Аз никога не държа тези неща срещу теб. Аз искам да те уверя сега в истинската природа на Моята простителност.

Аз почитам жертвата на Моя Син. Така че ти прощавам напълно. Той понесе наказанието, което ти заслужаваше. Ти си свободен от вина, дете мое, защото Аз съм ти простил. Ти си свободен от осъждение защото принадлежиш на Мен.

следваща глава 35. Прощавай