Съдържание Цялата книга на една страница

30. Всичко от Мен

Скъпо мое дете, колко от Мен притежаваш? Всичко от Мен. Ти се чудиш как можеш да притежаваш цялата любов на твоя Бог, защото Аз имам толкова много, които също да обичам. Но Аз не обичам никой по начина, по който обичам теб. Моята любов към теб е напълно уникална.

Една човешка майка и баща могат да имат няколко деца, но въпреки това обичат всяко едно от тях с целите си сърца. Те не делят своята любов на порции, давайки една част на всяко дете.

Аз не деля Моята любов на милиони парченца и да ти казвам, ”Ето, дете мое, имай една малка порция от Моята любов.” Не, Аз ти давам цялата Си любов. Аз ти давам всичко от Себе си; Аз обичам да живея в теб чрез силата на Моя Дух. Не е ли чудесно това?

Аз ти говоря много истини в твоето сърце за да ти покажа колко си скъпоценен за Мен. Живей в пълнотата на славното наследство, което имаш чрез Исус.

 

следваща глава 31. Всичко от теб