Съдържание Цялата книга на една страница

28. Аз те водя стъпка по стъпка

Скъпо мое дете, понякога съм искал да правиш трудни неща. Поне изглеждат трудни в началото и затова ти си бил неподатлив към отговор. Довери Ми се, направи това, което казвам и по-късно ще разбереш Моята мъдрост.

Ако ти покажа цялата картина в началото, ти би се опитал да произведеш крайния резултат, по своя си начин, вместо да Ми позволиш да те водя стъпка по стъпка. В друг случай, ако ти покажа къде те водя, ти би се отказал от страх. Аз работя в твоето сърце за да те подготвя за това, което лежи напред, променяйки ума ти и желанията ти. Когато Моята воля се разгъва, ти си подготвен да приемеш следващата стъпка. После, когато дойдеш до края на процеса, ти имаш велико чувство на задоволство понеже знаеш, че си извършил това, което съм искал.

Когато погледнеш назад през целия този процес, ти се чудиш действително колко много съм направил в теб. Това чувство на задоволство знаейки, че си Ми се покорил и си извършил Моята цел е Моя скъпоценен дар за теб, дете мое. Понякога ти се чудиш дали си постигнал всичко правилно. Пак и пак неведнъж Аз те уверявам, ”Това е добро, дете мое. Ти направи това, което Аз исках.” Дори преди да те изпратя, Аз знам това, което ще кажеш и ще направиш. Аз пресмятам всичко това.

Ти имаш всякакви неприятности и се безпокоиш за неща когато слушаш врага, който се опитва да ти даде лъжливо чувство на провал. Не му позволявай да прави това. Аз се наслаждавам на това, което правя в теб сега, въпреки факта, че понякога ти грешиш. Аз ще се наслаждавам водейки те към по-нататъшен етап на зрялост, растеж, развитие, плодовитост и слава.

Аз ще се наслаждавам на всеки етап по пътя. Докато съм заинтересуван, целият процес ще бъде наслада. Аз не поставям фалшиви очаквания в теб. Аз знам какво мога да очаквам от теб във всеки етап от пътя. Това, което искам от теб сега, ти можеш да го изпълниш сега. Преди известно време това не би било възможно, но Аз те подготвих. Моята тактика е винаги съвършена.