Съдържание Цялата книга на една страница

27. Всеки детайл

Скъпо мое дете, Аз знам колко косми имаш на главата си. Ако такъв второстепенен детайл Ми е известен, не мислиш ли, че по-важните неща за теб Ме интересуват? Ти често си си мислил, че Аз не съм заинтересуван за малките детайли понеже съм толкова зает да се грижа за всички други.

Когато Моя Дух идва да обитава в някое от Моите деца, всяка мисъл, проблем или нужда са лична грижа за Мен. Поради това ти можеш да Ме молиш за всичко в името на Исус и Аз ще ти го дам. Това не трябва да бъде голяма нужда, но някое малко нещо, което те безпокои.

Някои хора се присмиват на тези, които са се научили да Ми се доверяват за малки неща. Те внушават, че Аз не мога да бъда загрижен за дребни неща. Но те грешат. Моята любов към теб е такава, че Аз не гледам на нещо като дребно. Ако ти гледаш на нещо като на достатъчно важно за да се молиш за него, Аз гледам на него като на достатъчно важно за да отговоря! Някои не получават защото не искат. Те можеха да получат толкова повече от Мен, ако само Ми се доверят за малките неща.

Недей слуша тези, които ти се смеят поради начина, по който зависиш от Мен. Аз те обичам, дете мое. Обичам да правя неща за теб. Няма да позволя да бъдеш безполезен. Аз няма да направя за теб това, което ти си представяш, че ще направиш. Аз те обучавам да бъдеш примерен ученик.

Ти и Аз имаме любовно взаимоотношение. Точно както ти обичаш да правиш неща за Мен, така Аз обичам да правя неща за теб. Това изисква векове за да го разбереш. Ти имаш обичай да си изненадан когато правя нещо за теб! Сега започваш да виждаш смисъла. Ти и Аз можем да живеем заедно в любов всеки ден.