Съдържание Цялата книга на една страница

159. Наградата превишава цената

Искам да живееш в надеждата за славата. Няма значение какво преживяваш сега, славата те чака. Исус ще дойде отново като Господа на Славата. Отвъд този живот ти ще дойдеш в пълния блясък на Моята слава, която понастоящем ти познаваш само частично. Когато ме видиш лице в лице, ти ще бъдеш преобразен в Моя образ. Това ще бъде завършването на това, което съм планувал и Моята слава ще бъде отразена съвършено в теб.

Аз обещах, че ти ще участваш в Моята слава, снабдих ти участие в страданията на Исус докато си на земята. Цената на това да Ме следваш е нищо в сравнение със славата, която ще се разкрие в теб. Аз ще дам слава, почит и мир на тези, които Ми се покоряват. Наградата далеч превишава цената, дете мое.

Винаги има такива, които търсят слава без цена. Те искат награда, но не са готови за покорство. Всеки човек ще бъде награден за това, което е вършил.

Моята най-голяма печал относно греха е, че той лишава хората от славата, която желая за тях. Всички съгрешиха и отпаднаха от тази слава. Аз скърбя за тези, които са измамени понеже следват фалшиви богове и пропускат славата, която можеше да бъде тяхна,  ако поставят вярата си в Исус. Но Аз се радвам в тези, които приемат спасение от Мен. Ти си дете на Моята слава. Аз те виждам вече седящ в небесни места в Исус.

Аз също се радвах на твоята смърт и богатото посрещане, което ти устроих в Моето вечно Царство. Може да те изненадва да Ме чуваш да казвам това. Виж, дете мое, в Моите очи това вече се е случило. Аз знам, че това лежи в бъдещето доколкото ти си заинтересован, но Аз мога да видя края от началото. И Аз знам, че ти ще Ми се наслаждаваш вечно точно както Аз ти се наслаждавам.

следваща глава 160. Дете на славата