Съдържание Цялата книга на една страница

149. Аз дойдох

Скъпо Мое дете, Аз съм свят Бог. Но в Моя Син Аз не се страхувах да дойда сред несвятите за да докосна техните животи с Моята святост. Виж, Аз направих несвятите чисти, но те не могат да Ме опетнят.

Исус не се страхуваше, че ще бъде покварен или че ще се предаде на изкушение. Той беше изкушен по всеки начин като теб, и все пак Той никога не съгреши. Той можеше да споделя всяко преживяване, освен греха. Той се смесваше с проститутките, с отхвърлените и с грешниците, докосвайки покварените със Своята свята любов и сила.

Виж, в любов Той дойде като слуга и изми краката на учениците. Той не дойде със звук на тромпети и със силен вик, че Царя на небето сега ходи по земята. Той дойде и живя живота, който Моите деца трябва да живеят, изразявайки святост посред покварен и извратен свят.

Той събра около Себе Си ученици, които познаваха същите дилеми и конфликти, които ти преживяваш. Той трябваше да бъде много търпелив с тях докато ги тренираше и обучаваше, точно както Аз трябва да бъда търпелив с теб.

Някои хора мислят, че Той не можеше наистина да се наслаждава на Своята човешка природа, но Той обичаше това. Въпреки че имаше отхвърляне, преследване, и хората често Го срещаха с невярващите и тези, които бяха за присмех, при все това, Той наистина се наслаждаваше да бъде човек. Той трябваше да остави Своята божествена слава за да може да стане стандарт за живот.

Той не се наслаждаваше на процеса на разпъването, но отиде радостно на кръста понеже знаеше какъв ще бъде резултата от Неговата жертва. Той се протягаше към хората когато имаха нужда от изцеление и помощ. Той ги учеше от Моето сърце. Той се наслаждаваше на това. Това беше тежка работа, имай в предвид. Той се уморяваше, точно както всеки друг; и понякога липсата на вяра в Неговите ученици беше много разочароващо нещо. Но Той изпълни Своята задача; и така Аз мога да те приветствам в Моето Царство.

следваща глава 150. Провалът на дявола