Съдържание Цялата книга на една страница

142. Небето е твое

Твоите страхове водят началото си от това понеже ти мислиш за себе си като несвят и се страхуваш от осъждение. Много пасажи в Библията посочват, че хората претърпяват ужасно бедствие когато ги съдя в Моята святост. Да, това е истина – има сурови осъждения очакващи несвятите.

Ако принадлежиш на света, а не на Мен, ти ще имаш всякакво оправдание да се страхуваш да се изправиш пред Мен в Моята святост. Но когато това стане, няма нужда от страх. Аз искам да ти се разкрия в Моята святост. Това няма да бъде опустошаващо преживяване за теб, но чудесно преживяване. Ако принадлежиш на царството на тъмнината ти ще трябва да бягаш далеч от Моята святост. Ти няма да желаеш светлината на Моята истина да огрее вътрешните части на твоето същество.

Но Аз съм те спасил от господството на тъмнината и съм те направил вече дете на Моето Царство. Това Царство е в теб. Чуваш ли какво казвам, дете мое? Ти вече имаш дарът на небето. То е родено в теб.

Както работя в теб чрез силата на Моя Дух, така Аз правя святият живот на небето да бъде изразяван по-пълно в теб. Самият Аз, в Моята святост, живея в твоя живот.

Когато Моята святост се изправи срещу несвятите, плътски желания, ти преживяваш конфликт. Ти правиш грешка мислейки, че тези желания те дисквалифицират от Моята святост. Те не го правят. Ако го правеха, всяко едно от Моите деца щеше да бъде дисквалифицирано от небето. Така че Аз искам да сложа този страх в кофата за боклук където му е мястото.

следваща глава 143. Ти си свят