Съдържание Цялата книга на една страница

141. Аз Съм свят

Скъпо Мое дете, Аз съм свят. Усещам твоята мигновена реакция. Знам колко се страхуваш да бъдеш в Моята святост. Все пак Аз съм свят по природа. Моята любов е свята. Моята благодат, милост, праведност, истина и вярност, всички са изражения на Моята святост. Ти се страхуваш само защото не разбираш истинската природа на Моята святост.

Аз знам, че ти копнееш да бъдеш в небето с Мен. Ти ще можеш да Ми се наслаждаваш вън от всички изкушения и проблеми причинявани от света, от плътта и от дявола. Знаеш ли, че небето е мястото на Моята святост? Тези, които заобикалят Моя трон ме осъзнават като свят. Няма никакъв грях, страх, срам, вина, болест или болка. Цялото войнство на небето се радва и Ме хвали. Те имат чудесно време защото могат да се наслаждават на Моята святост без затруднение.

Виж, святостта е велика! Тя носи огромно щастие в живота на Моите деца. Несвятостта разваля тяхната истинска наслада в Мен.

Започваш ли да схващаш идеята? Святостта не е нещо, от което да се боиш, но нещо, за което да копнееш, точно както копнееш за небето. Всъщност тези две неща са едно и също нещо. Ако копнееш за небето ти копнееш за святост, и ако копнееш за святост ти копнееш за небето.

Аз те водя към изпълнението не Моите обещания. Аз ще те възкреся в последния ден и ти ще царуваш с Мене в слава. Това е причината, поради която искам да бъдеш свят както Аз съм свят. Това не е просто приятно пожелание; то е съществено. Само святият може да наследи небето. Без святост никой няма да Ме види.

следваща глава 142. Небето е твое