Съдържание Цялата книга на една страница

131. Приеми Святия Дух

Всеки път когато някое от Моите деца иска да бъде изпълнено с живота на Моя Святи Дух, Аз винаги отговарям на тяхната молитва положително. Някои мислят, че не могат да получат защото не са се доверили, че съм верен в почитането на Моето обещание. Но Аз обичам да давам Моя Святи Дух на тези, които искат. Защо Ми служиш в твоята сила?

Уморен съм от теологически аргументи. Някои от Моите деца спорят за това кога и как да приемат Святия Дух, дали един вярващ може да приеме само веднъж или често. Те спорят и спорят. Много от тях не идват при Мен за да открият отговора. Ако го направят, те ще открият, че Аз никога не идвам до края на Моето даване.

Ако двама човека се обичат един друг, те продължават да дават един на друг. Ако някога спрат да дават, това е знак, че тяхната любов  е изстинала. Те могат да продължат своето взаимоотношение на формална легалистична основа, но те са изгубили истинската спонтанност на любовта .

Аз обичам да давам Моя живот на Моите деца по  всяко време, във всеки удобен случай. Аз обичам това когато те живеят в постоянния поток на Моя живот.

Често този поток е блокиран от страх, неверие, фалшиво обвинение и чувство на безполезност. Въпреки че Аз съм поставил Моя живот в тях, те чувстват, че Аз не мога да ги използвам да прехвърлят този живот на другите. Те слушат обвинителят, който казва, че те нямат необходимите квалификации или ресурси. По всяко време Моя живот желае да избухне от тях.

Виж, дете мое, когато дойда да живея в някого Аз не искам да бъда затворник затворен в тъмнината. Аз искам да вляза свободно, да се изливам от тях като реки от жива вода, не като капчук, но като реки.

Аз обичам да променям животи с Моята любов. Няма значение колко развален, наранен или разрушен е бил живота, Аз съм способен да изцеля и да освободя. Аз обичам да спасявам тези, които простират каналите на живота. Аз обичам да виждам трансформацията, която новорождението носи на отчаяните. Аз обичам да виждам смирените търсещи повече от Моя живот. Аз обичам да виждам тези, които са богати в очите на този свят да осъзнават, че са духовно бедни. Дете мое, Аз обичам да давам Моя изобилен живот!

следваща глава 132. Градината