Съдържание Цялата книга на една страница

129. Истинската власт в лидерите

Колко е радостно Моето сърце когато лидери упражняват власт защото те самите са подчинени на Моята власт. Такива лидери не са човекоугодници! Те не следват просто прищевките и хрумванията на някоя събрания. Те искат да Ми угодят като водят Моите хора в посоката, в която Аз искам те да вървят. Такива лидери ме удоволстват.

Тяхната задача не винаги е лесна. Във всяко братство има такива, които не искат да се подчинят на Моята власт. Те не искат истински Моето господство над това братство. Те искат да движат църквата в собствената си посока за собствените си цели, за да видят собствените си желания изпълнени. Аз плача когато събрания са манипулирани от такива хора. Те не могат да бъдат истинско изражение на Моето Тяло.

Аз искам лидерите да бъдат хора на власт, които ще декларират Моите цели без компромис, водейки Моите хора неотклонно в посоката, която аз искам за тях.

Подчини се на тези, които са в истинска власт над теб. Те ще ти помогнат, ще те насърчат и ще те укрепят в нещата на Моя Дух. Но Аз не искам да се подчиняваш на тези, които ще те затруднят, ще те обезсърчат и ще те разочароват.

Обаче, дете мое, не очаквай съвършенство в твоите лидери. Те са просто хора като теб. Аз работя в техния живот както работя и в твоя – рафинирайки ги, пречиствайки ги, правейки ги да растат в любов, мъдрост и вяра.

Не се безпокой ако някога правят грешки. Ако лидерството се състои от тези, които са наистина водени от Моя Дух, те скоро ще бъдат осъдени за техните грешки и няма да продължат в гордост, опитвайки се да твърдят, че винаги са прави. Те са смирени и Ми се подчиняват. Те са смирени пред хората, които водят. Властта не се изразява в гордост и арогантност, но в нежност, любов и чувствителност към гласа на Моя Дух.

Ако търсиш съвършенство в лидерите ти никога няма да бъдеш задоволен, без значение към какво братство принадлежиш. Научи се да почиташ Моята власт и да се подчинявате един на друг.

следваща глава 130. Аз давам Моя живот