Съдържание Цялата книга на една страница

121. Думи на мъдрост

Скъпо Мое дете, мъдро е да познаваш Моето слово, да бъдеш приятел с истината. Това са думи на живот и изцеление.

Аз искам Моето слово да бъде като резервоар в теб. Ти можеш да точиш от тази жива вода във всяка ситуация. Моя Дух ще ти напомня Моята истина. Така че не е мъдро да бъдеш невеж. Ти не разбираш всичко, което четеш в Библията, но разбираш достатъчно за да знаеш това, което искам в повечето ситуации. Когато се нуждаеш от свежа мъдрост или разбиране, искай Ми и Аз ще ти дам.

Моя Свят Дух винаги ще те води в пътя на мъдростта. Това означава, че ти ще преследваш пътя на мира, нежността и благостта – качества, които света често презира като слабости. Е, това са качества, които Аз притежавам и Аз със сигурност не съм слаб. Аз направих вселената!

Така че, ако ти проявяваш същите тези качества, ти ще можеш да използваш по-добре силата, която съм ти дал.

Когато се протягам към теб в нежността на Моята любов, нещо мощно се случва в твоя живот, нали? Моя Дух работи с нежност, любов и чувственост, и също така носи сила, освобождение и изцеление.

Това ли е твоята молитва, винаги да действаш в мъдрост? Другите ще бъдат много бързи да се нахвърлят на някоя област на глупост в твоя живот. Ако ходиш в мъдрост, ти няма да имаш нищо, от което да се страхуваш от тях. Ти ще правиш грешки защото всеки прави. Другите може да ти се смеят в резултат на това, но Аз не ти се смея. Аз те насърчавам и ти прощавам.

следваща глава 122. Това е мъдрост