Съдържание Цялата книга на една страница

12. Аз те обичам повече отколкото ти обичаш себе си

Не осъзнаваш ли, дете мое, че те обичам повече отколкото ти обичаш себе си. Аз те харесвам повече отколкото ти се харесваш. Аз съм по-търпелив с теб отколкото си ти със себе си.

Какво мислиш, че ще направя с теб когато пристъпиш извън линията и не Ми се покориш? Какво ще направя когато ти преднамерено избягваш това, което казвам, и заслепяваш себе си за истината? Ще те накажа ли? Ще те отблъсна ли от Себе Си понеже ти повече не оценяваш Моята любов? Мислиш ли, че Моята любов е само за добри, съвършени хора, които винаги Ми се покоряват? Ако това беше случаят, нямаше да остане никой когото да обичам!

Представи си една майка държаща малко бебе в своите ръце. Иска ли тя нейното дете да бъде съвършено, зряло и покорно незабавно? Тя знае, че детето ще трябва да се тренира, обучава и дисциплинира. Когато се учи да ходи то ще пипа неща, които не трябва да пипа, и ще прави неща, които не трябва да прави. То ще покаже малко различаване за това, което е правилно и погрешно.

Но майката не отхвърля своето дете, казвайки, че не може да обича такъв непокорен неудачник. Не, тя приближава детето по-близо, казвайки си, ”Аз ще го обучавам и обичам и дисциплинирам когато е необходимо. То ще порасне и ще бъде чудесно момче.” И тя ще го защитава от всеки, който го критикува. Той е толкова скъпоценен за нея.

Чуй как бие бащиното Ми сърце когато ти говоря тези неща. Не виждаш ли, че това е начина, по който гледам на теб? Аз знам, че ти не си достигнал до съвършенство и зрялост; ти все още се учиш да ходиш в Моите пътища и да правиш това, което Ме радва.

Ти си като това малко дете. Ти си наранен от правене на неща, които не трябва да правиш, нали? Това е начина, по който се учиш. За твой най-голям интерес е да правиш това, което ти казвам.

Дете мое, Моята любов към теб не е преминаващо сляпо увлечение. Аз съм се обвързал с теб, да те обичам, да ти бъда верен и истинен през всички фази на твоя растеж и обучение. Аз съм обещал да те доведа до зрялост и до изпълнението на Моите цели. Аз ще те доведа до съвършенство, но Аз не се отнасям към теб като че ли си вече съвършен.